Akdeniz Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi 1982 yılında Antalya, Burdur ve Isparta illerindeki yükseköğretim kurumlarını da kapsayacak şekilde kurulmuş; 1992 yılında Antalya dışındaki birimlerini Süleyman Demirel Üniversitesi’ne, 2006’da Burdur Veteriner Fakültesi’ni Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne devretmiştir. 1992 yılında Akdeniz Üniversitesi’nde var olan 3 fakülteye 6 fakülte daha eklenerek fakülte sayısı 9’a yükseltilmiştir. Daha sonra farklı tarihlerde kurulan fakültelerle birlikte fakülte sayısı 12’ye çıkmıştır. Bu fakülteler:


Tıp Fakültesi,

Ziraat Fakültesi,

Fen-Edebiyat Fakültesi,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

Mühendislik Fakültesi,

Eğitim Fakültesi,

Güzel Sanatlar Fakültesi,

Hukuk Fakültesi,

İletişim Fakültesi,

Su Ürünleri Fakültesi,

Alanya İşletme Fakültesi,

İlahiyat Fakültesi*’ dir.

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde 4 yüksekokul eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.Lisans düzeyindeki yüksekokullar şunlardır:

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu,

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

Antalya Sağlık Yüksekokulu,

Akseki Sağlık Yüksekokulu**

Üniversite bünyesinde,

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı

kurulmuştur. 2007 - 2008 Eğitim - Öğretim yılından itibaren lisans düzeyinde öğrenci almaktadır.

Antalya ili ve çevre ilçelerde kurulmuş bulunan ve iki yıllık ön lisans eğitimi veren 11 yüksekokul vardır. Bu yüksekokullar:

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,

Elmalı Meslek Yüksekokulu,

Kumluca Meslek Yüksekokulu,

Korkuteli Meslek Yüksekokulu,

Serik Meslek Yüksekokulu,

Akseki Meslek Yüksekokulu,

Manavgat Meslek Yüksekokulu,

Alanya Meslek Yüksekokulu,

Finike Meslek Yüksekokulu, dur.

Akdeniz Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora eğitim-öğretimi veren 4 Enstitü bulunmaktadır. Bu birimler:

Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Fen Bilimleri Enstitüsü,

Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Güzel Sanatlar Enstitüsü’ dür.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1973 yılında Ankara Üniversitesi’ne bağlı Antalya Tıp Fakültesi olarak kurulmuş ve 1977 yılına kadar eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi içinde sürdürmüştür. 1977 yılından itibaren temel tıp eğitimini Antalya’da Topçular’daki geçici tıp takültesi binasında vermeye başlamıştır. 1981 yılında Antalya Kepez yöresindeki Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde klinik bilimler eğitimine başlanmıştır. 1981 yılında Akdeniz Üniversitesi’nin kuruluşu ile adı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak değiştirilmiştir. 1988 yılından itibaren poliklinik hizmetleri, Üniversitemizin merkez kampüsündeki binalarda verilmeye başlamıştır. 1991 yılında Temel Bilimler bölümü Topçular’daki geçici binadan kampüsteki yeni yerine taşınmıştır. 1997 yılında Kepez’deki geçici hastanede hizmet veren tüm birimler kampüsteki 425 yataklı yeni hastanemize taşınmıştır. 1998 yılında yapımına başlanan 150 yataklı Acil-Yardım, Travma ve Organ Nakli Hastanesi 1999 yılında tamamlanarak ana hastane ile bütünlük içinde hizmete girmiştir. 2001 yılında hizmete açılan C blok ile beraber yatak kapasitesi 650’ye ulaşmıştır. Bugün 125.000 m2 si tamamlanmış, 35.000 m2 si inşaat halinde toplam 160.000 m2 lik örtülü alana sahip olan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde batı standartlarında eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti verilmektedir. Temel Tıp Bilimleri üniversite kampüsü içinde 22.000 m2 örtülü alana sahiptir. Öğrenci Laboratuvarları 3310 m2 Öğrenci Derslikleri 2950 m2 Buradaki modern ders araç ve gereçleri ile donatılmış derslik ve laboratuvarlarda Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) oturumları ve interaktif yöntemlerle teorik ve uygulamalı eğitim yürütülmektedir.AMACIMIZ
Tüm toplumun sağlık düzeyini yükseltecek nitelikli pratisyen ve uzman hekim yetiştirmek, bu eğitimi sağlayacak ve konusu ile ilgili araştırmalar yapacak akademisyenlerin yetişmesine olanak sağlamak, ülkemizde evrensel düzeyde sağlık hizmetleri vermektir.

HEDEFLERİMİZ

Birinci basamakta bireye ve çevreye yönelik koruyucu hekimlik yapabilen,

•Toplumda sık görülen hastalıkları ve ölüm nedenlerini tanıyan ve tedavi edebilen,
• Meslek etiğine saygılı, mesleğini seven, meslek yaşamı boyunca öğrenme isteği duyan ve bilgiye ulaşma yöntemlerini bilen, tıp uygulamalarının gerektirdiği değerlere ve sorumluluğa sahip,
• Hasta, hasta yakını ve çevresindeki insanlar ile uygun ve etkin ilişkiler kurabilen,
• Ekip çalışmasına önem vererek bir ekibi yönetebilecek ve yönlendirebilecek bilgi ve becerilere sahip olan,
• İyi derecede yabancı dil (İngilizce) bilgisine sahip olan,
• Bilimsel araştırma planlayabilen, yürütebilen ve bilimsel doğruları bilen,
• Uzmanlık eğitimi ve akademik çalışma yapabilmesi için gerekli olan güncel ve bilimsel ön bilgi ve
becerilere sahip olan hekimler yetiştirmek,
• Tıp eğitimi ve sınavlarının Avrupa Birliği önerileri doğrultusunda standardize edilmesini sağlamaktır.

Fakültemizde ingilizce hazırlık sınıfı ile beraber 1010 öğrencimize entegre sistemle eğitim verilmektedir. Akademik kadromuz 282 öğretim elemanı ve 458 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.


Tıp Fakültesi ve hastanemiz bünyesinde idari, mali, teknik hizmetlerde çalışan 1200 kadrolu eleman ve diğer hizmetlerde çalışan 725 sözleşmeli eleman bulunmaktadır.
Hiçbir biriminde öğretim üyesi sıkıntısı bulunmayan fakültemizde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 3,58 ve öğrenci başına(Dönem III, IV, V, VI) düşen yatak sayısı 1.3’dür. Bu veriler iyi bir tıp eğitimi verilebilmesi için öngörülen uluslararası standartlar içindedir.Akdeniz Üniversitei Ziraat Fakültesi

Ziraat Fakültesi, 30 Mart 1983 tarihinde Akdeniz Üniversitesi’nin ikinci fakültesi olarak Antalya’da kuruldu. Eğitim-öğretime, 1984–1985 öğretim yılında Bahçe Bitkileri Bölümüne öğrenci alınmasıyla başlandı. Fakültemiz bugün; çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları, sürekli gelişen araştırma ve uygulama alt yapısı, bilimsel birikime olan katkısı, uluslararası ilişkilerdeki başarısı ile Türkiye’nin önde gelen Ziraat Fakülteleri arasında yerini almıştır.

Fakülte’de 10 bölümde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam edilmektedir. Bu bölümler:
•Bahçe Bitkileri
•Bitki Koruma
•Gıda Mühendisliği
•Peyzaj Mimarlığı
•Tarım Ekonomisi
•Tarım Makinaları
•Tarımsal Yapılar ve Sulama
•Tarla Bitkileri
•Toprak
•Zootekni
Fakültemizde halen akademik olarak 75 öğretim üyesi, 2 uzman ve 66 araştırma görevlisi; idari olarak ise 33 idari personel ve 20 daimi işçi görev yapmaktadır. Toplam öğrenci sayısı ise 1200 civarındadır.
Fakültemizde, Lisans ve Lisansüstü (Y.L. ve Doktora) düzeylerde eğitim verilmektedir. Lisans Programlarına (Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı), ÖSS SAY-2 puan türünde başarılı olan adaylar girebilmektedirler. Fakültemiz Lisans Programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, ilk yıl İngilizce Hazırlık Sınıfı’na devam etmek zorundadırlar. Ancak, öğretim yılı başında düzenlenen yeterlik sınavından başarılı olan öğrenciler, Hazırlık Sınıfı’nı okumadan doğrudan ilgili programın 1. sınıfına devam ederler.

Fakültemizde eğitim-öğretime üç binada devam edilmektedir. Dersliklerin tamamında projeksiyon ve internet bağlantıları mevcuttur. Ziraat Fakültesinde, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanısıra, bölge tarımına yönelik bilimsel araştırma, uygulama ve deneme çalışmaları da yapılmaktadır. Bu bağlamda, araştırma arazisi ve laboratuvar donanımı gibi temel altyapı olanakları oldukça iyi düzeydedir. Özellikle tarımsal alanda yeni teknolojilerin kullanılması ve uygulamaya aktarılması, ürün geliştirme ve bölgeye adaptasyonu ile sürdürülebilir tarım konularına öncelik verilmektedir.
Ziraat Fakültesi'nde araştırma, uygulama, analiz, deney vb. hizmetlerin yapıldığı çeşitli laboratuvarlar bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda, eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama çalışmalarının yanısıra, bölgedeki tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinin gereksinimlerine yönelik hizmetler de verilmektedir.
Fakültenin Kampüs ve Aksu olmak üzere iki araştırma-uygulama çiftliği bulunmaktadır. Kampüs Çiftliği, açık ve kapalı üretim mekanları, hayvancılık üniteleri (büyükbaş, kanatlılar ve arıcılık) ve atölyelerden oluşmaktadır. Aksu Çiftliği ise Antalya şehir merkezine 20 km. uzaklıktaki Aksu beldesinde yer almaktadır. Toplam 1300 dekar büyüklüğünde olan bu çiftlikte buğday, mısır, yem bitkileri tarımı ile meyvecilik yapılmaktadır.
Fakültemizle doğrudan ilişkili olan üç Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunmaktadır. Bunlar :

1.Akdeniz Üniversitesi Tohumculuk Araştırma ve Geliştirme Merkezi
2.Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi
3.Akdeniz Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
4.Akdeniz Üniversitesi Temiz Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi


Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 776x470 and weights 124KB.

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1993 yılında Akdeniz Üniversitesi Kampüsünde öğretime başlayan İİBF’nin temel amacı kuruluşundan itibaren, eğitim gördüğü alanda çağdaş bilgilerle donanmış, en az bir alanda uzmanlık özellikleri kazanmış, kazandığı bilgileri esnek ve yaratıcı biçimde kullanabilen, sorun çözme ve takım çalışması becerilerini edinmiş Atatürk ilkelerine bağlı üretken gençler yetiştirmek olmuştur.

Tanıtım
Akdeniz kıyısında güzel Antalya kentinde yıldızı giderek yükselen Akdeniz Üniversitesinin en hızlı gelişen fakültelerinden biri olan ve 17 Mayıs 2008’de 15. yılını kutlayan İİBF kendini dünya standartlarında bir yüksek öğretim kurumu yaratmaya adamış vizyon sahibi kadroların eseridir. 1993 yılında Akdeniz Üniversitesi Kampusünde Kurucu Dekan Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu’nun girişimleriyle öğretime başlayan İİBF’nin temel amacı kuruluşundan itibaren, eğitim gördüğü alanda çağdaş bilgilerle donanmış, kazandığı bilgileri esnek ve yaratıcı biçimde kullanabilen, sorun çözme ve takım çalışması becerileri edinmiş, Atatürk ilkelerine ve Avrupa değerlerine saygılı üretken gençler yetiştirmek olmuştur.

1993 yılında İktisat Bölümü Lisans Programı ile öğretime başlayan İİBF 1996 yılında İşletme Bölümünü, 1997 yılında Maliye ve Kamu Yönetimi Bölümlerini ve 2003 yılında Uluslararası İlişkiler Bölümünü açarak program, öğretim üyesi ve öğrenci sayısı bakımından yeni kurulan pek çok fakülteyi imrendirecek bir gelişme göstermiş, altyapı tesisleri, kadrolaşması, gerçekleştirdiği akademik etkinlikler ve oluşturduğu yurtdışı bağlantılar ile bugün başta Fransa ve Almanya olmak üzere pek çok ülkenin muhtelif akademik çevrelerinde tanınan ve saygınlığı olan bir konuma ulaşmıştır. Fakülte bünyesinde halen 5’i lisans, 8’i yüksek lisans ve 3’ü doktora düzeyinde 16 diploma programı sürdürülmekte, ayrıca çeşitli sürekli eğitim programları ile çevrenin eğitim taleplerine yanıt verilmektedir. Mevcut diploma programlarında 2007-2008 yılında 1703 lisans, 226 yüksek lisans ve 51 doktora düzeyinde toplam 1980 öğrenci öğrenim görmüştür. Bu programlardan şu ana kadar 1533 lisans, 236 yüksek lisans ve 17 doktora düzeyinde toplam 1786 öğrenci mezun olmuştur.

İİBF’nin akademik kadrosu da son atamalarla birlikte onaltısı profesör, altısı doçent, 36’sı yardımcı doçent ve 1’i öğretim görevlisi olmak üzere toplam 58 kadrolu öğretim üyesine ulaşmıştır. Öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde ayrıca üniversitenin diğer birimlerinden ve ek ders ile görevlendirilmiş 45 öğretim elemanından da destek alınmakta, fakültede fiilen görev yapmakta olan toplam 42 araştırma görevlisinin hizmetlerinden yararlanılmaktadır. Fakülte bünyesinde, yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli üniversitelerde İİBF adına yüksek lisans ve doktora yapmakta olan araştırma görevlilerinin toplam sayısı 64’tür ve bu genç akademisyenlerin önemli bir bölümünün ilerde fakülte öğretim kadroları içinde görev alabilecekleri düşünüldüğünde, yakın gelecekte çok daha güçlü bir akademik kadroya ulaşılacağı ümit edilmektedir.

15 yılda dördü uluslararası, yedisi ulusal 11 büyük bilimsel etkinlik, 22’si uluslararası 30’u ulusal 52 seminer/panel/kollokyum tarzı bilimsel toplantı; 61’i yurtiçinden ve 49’u yurtdışından olmak üzere 110 konferans, toplam 173 bilimsel etkinlik düzenlenmiştir. Fakültenin öğretim elemanları 15 yılda 109 uluslar arası endeks makalesi, 116 yerli hakemli dergi makalesi, 100 uluslararası toplantı bildirisi, 103 ulusal toplantı bildirisi, 49 kitap ve /veya bölümü ve 21 rapor olmak üzere toplam 498 araştırma eseri üretmişlerdir. Şu anda İİBF’nin sahip olduğu olumlu şöhret köklü üniversitelerin yirmi otuz yılda elde edebildikleri ile eşdeğer sayılabilir. İİBF gerek Avrupa gerekse Kuzey Amerika ülkeleriyle, çeşitli enstitü ve üniversitelerle öğretim üyesi ve öğrenci değişimleri, ortak araştırma projeleri ve yayınlar vb. uluslararası ilişkilerden çok daha yoğun biçimde yararlanabileceği bir konuma ulaşmıştır. Onbeş yıllık bu birikimin fırsatlarından etkili bir şekilde yararlanılması için, başlatılan işbirliği anlaşmaları yaygınlaştırılarak sürdürülmekte, Erasmus değişim anlaşmaları çerçevesinde yurtdışına gönderilen öğrenci sayısı her yıl artış göstermektedir.

2003-2004 yılından bu yana fakültenin İktisat ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde İngilizce ve Fransızca Zorunlu Hazırlık Programı, İşletme Bölümünde İngilizce Zorunlu Hazırlık Programı sürdürülmektedir. Kamu Yönetimi ve Maliye Bölümlerinde 2000-2001 yılından başlayarak İsteğe Bağlı uygulanan İngilizce Hazırlık Programı her iki bölümde 2007-2008 yılından itibaren Zorunlu İngilizce Hazırlık Progr***** dönüştürülmüştür. İktisat ve Uluslar arası İlişkiler Bölümlerinde sürdürülen Fransızca Hazırlık Progr***** Fransız okutmanlarla destek veren Ankara’daki Fransa Büyük Elçiliği, öğrencilerin Fransa eğitim burslarından faydalanabilmeleri için yardım sağlamakta, yıl içinde Fransa üniversitelerinden gelen öğretim üyeleri Fransızca hazırlık eğitimi alan öğrencilere ders vermektedir. 2007/2008 eğitim-öğretim yılından itibaren Almanya’nın Hamburg Üniversitesi ile ortak diploma programı olarak başlatılan Euromaster Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde eğitim veren, sosyoloji, siyaset bilimi, iktisat,işletme, iletişim ve hukuk alanlarından gelenleri kabul eden disiplinlerarası bir programdır. Bilimsel siyasi danışmanlık alanında ve sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik seviyesinde, sendikalarda, sanayi ve işveren kuruluşlarında, ama aynı zamanda Avrupa ölçekli ve uluslararası örgütlerde, yönetim bürokrasisi alanında ve uluslarüstü kuruluşlarda uzman olabilecek nitelikte mezunlar yetiştirmeyi amaçlayan Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisans Programı lisansüstü ortak diploma programı olarak pek çok açıdan bir ilki gerçekleştirmiştir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin uluslararası akademik ilişkiler içinde bulunduğu birçok yabancı kuruluşlar ve üniversiteler vardır. Bunlardan bazıları, Fransa’da Montpellier, Auvergne, Picardie, Le Havre, Poitiers, Nantes, Lille Üniversitesi ve Grenoble Üniversiteleri,; Almanya’da Hannover, Trier, Frankfurt, Europa - Viadrina Frankfurt, Hamburg, Darnstadt ve Bonn Üniversiteleri; Danimarka’da Kopenhag Üniversitesi; İtalya’da Milano Degli Studi Üniversitesi, Avusturya’da Linz Eğitim Üniversitesi; Fransa’da Uluslararası Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Merkezi (CHIEAM), Akdeniz Ülkeleri Tarım Enstitüleri (Montpellier, Bari, Chania ve Zaragosa) ve Paris Ticaret Odasıdır.

Fakültenin İhtisas Kitaplığı, 11,022 adet kitap ve 4,349 adet diğer yayın ile hizmet vermektedir ve 2002’de Avrupa Dokümantasyon Merkezi (European Documentation Center) statüsü kazanmıştır. Avrupa Birliğinin tüm güncel yayınlarına günü gününe merkezden ulaşılabilmektedir. 2008 Haziran ayında başlatılacak bir Avrupa Birliği Üniversiteler Hibe Projesi çerçevesinde bu dokümantasyon merkezi bir Avrupa Birliği Enformasyon Merkezi’ne dönüştürülecek ve kısa sürede tüm Batı Akdeniz Bölgesi’nin Avrupa Birliği bilgi ihtiyacını karşılayan bir referans kuruluş haline getirilecektir


A K D E N İ Z Ü N İ V E R S İ T E S İ

M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ

AMAÇ

Fakültemizin amacı bilim ve teknolojideki inanılmaz hızlı gelişmelere mezuniyet sonrası da ayak uyduracak öğrenciler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin hayata atıldığında çağdaş bilgilerle donatılmış, ezberci düşüncesi olmayan, düşünmesini, sorgulamasını bilen, düşündüklerini uygulamaya cesareti olan, kendine güvenen ve kararlı kişiler olarak yetişmesini sağlayacak bir eğitim programı hedeflenmiştir. Bu konuda incelemeler yapılarak hedefimizi gerçekleştirecek yöntemler saptanmıştır. Ayrıca öğrencilere iş hayatında yönetici olabilecek formasyonu kazandırmak da amaçlarımız arasındadır.

EĞİTİM FELSEFEMİZ

Fakültemiz müfredat programının oluşturulmasında, temel mühendislik kavramını aktaran, ülkemiz ihtiyaçlarına cevap veren, değişen şartlara ve gelişen teknolojilere uyum sağlayabilen, iletişimin, girişimciliğin ve araştırmacılığın teşvik edildiği, çağdaş bir eğitim felsefesi benimsemiştir. Fakültemizde yabancı dil, bilgisayar ve uluslararası güncel bilgi ağları ve kaynakları kullanımı ile destekli tasarım ve uygulama ağırlıklı programların yürütülmesi hedeflenmiştir.

KURULUŞ VE B**ÜMLER

Fakültemiz 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı yasa ile (YÖK karar tarih ve sayısı) kurulmuştur. Fakültemiz Bilgisayar Çevre, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Gıda, Jeoloji ve Makine Mühendisliği Bölümlerinden oluşmaktadır. Bunlardan İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümlerine 1998-1999 ve 1999-2000 öğretim yıllarında 33’er öğrenci alınmıştır. 2000-2001 eğitim-öğretim yılında ise Makine Mühendisliği Bölümüne 30 öğrenci alınarak eğitime başlanmış olup, aynı dönemde İnşaat Mühendisliğine 44, Çevre Mühendisliği Bölümüne ise 30 öğrenci alınmıştır. 2002-2003 öğretim yılında ise Jeoloji Mühendisliği Bölümüne 30 öğrenci alınarak eğitime başlanmıştır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 2008-2009 eğitim öğretim yılında 31 öğrenci alınarak Lisans eğitimine başlanmıştır. Ziraat Fakültesinde yer alan Gıda Mühendisliği Bölümü YÖK'ün 20.01.2009 tarih ve 189 Sayılı onayı ile Fakültemize katılmıştır. Makine mühendisliği Almanca olmak üzere, diğer tüm Bölümlerimizde zorunlu İngilizce hazırlık sınıfları bulunmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün aktif hale getirilebilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir

GELİŞİM PLAN VE HEDEFLERİMİZ

Canlı yayın yoluyla uzaktan eğitim sistemini uygulama
Diğer bilişim teknolojilerinin (Fakülte içi network aracılığı ile bilgi aktarımı v.b.) yerleşmesini sağlama
Öğrencilerin yurtdışı staj olanaklarını arttırma
Seçmeli ders seçeneklerini arttırma
Üniversite - Sanayi işbirliğinin yoğunlaştırılmasına önem verme (meslek kuruluşları ile iyi iletişim, teknoloji merkezi kurulmasına çaba gösterilmesi, yöre sorunlarına yönelik proje çalışmaları v.b.)
Öğrenciler arasında çeşitli konularda oluşturulan grupların çalışmalarına destek vererek takım çalışması bilincini geliştirme.
Meslek etiğine önem verme ve bunu bir ders olarak programa dahil etme.

ÖĞRETİM

Ders programlarımız ülkemizdeki köklü üniversiteler ile Avrupa ve ABD 'deki üniversitelerin programları taranarak hazırlanmıştır. Küreselleşme olgusu çerçevesinde uluslararası ilişkiler olağanüstü yoğunluk kazanmıştır. Uluslararası öğrenci değişimi, öğretim üyesi değişimi çok kolaylaşmıştır. Bu nedenle çeşitli ülkelerde üniversiteler arasında program ve öğretimin eşdeğerliliği gereksinimi giderek kaçınılmaz olmaktadır. Üniversiteler standardizasyona gitme çabası içine girme zorunda kalmışlardır. Ülkemizde bazı üniversiteler bu çalışmaları başlatmıştır. Fakültemiz ders planları, bu gelişmeler dikkate alınarak değişim ve dönüşüme ayak uydurabilecek yapıda uluslararası standartlaşmaya uygun bir yapıda hazırlanmıştır.

STAJ

Öğrencileri mesleklerine sevdirmek ve mesleki tecrübelerini arttırmak açısından staj yapmak önemli bir yer tutmaktadır. Bu doğrultuda, fakültemizde ikinci yıl sonundan itibaren yaz aylarında staj yapmak zorunludur. Stajlar öğrencinin pratik çalışma deneyimini ve el becerisini arttırmanın yanı sıra sanayideki çok yönlü yapıyı tanımasını sağlayabilmelidir. Ayrıca öğrenciler, sanayide teknik malzemeleri ve işlenebilirliğini tanımalıdır. Stajlar öğrencinin gelecekteki meslekleri hakkında görüşün gelişmesi, deneyim kazanmalarını, sanayi ile ilişkiye girmelerini ve okulda edindikleri bilgilerini uygulamalarını sağlar.

SEMİNERLER

Derslerin dışında Fakültemizde seminerler ve konferanslar düzenlenmektedir. Bu seminerlere meslek odaları üyeleri de davet edilmekte, meslekle ilgili yeni gelişmeleri tanıtmak amaçlanmaktadır.

SOCRATES – ERASMUS PROGRAMI

Erasmus programının amacı Avrupa’ da yükseköğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus programı belirtilen amaçları Üniversiteler arasında ülkeler arası işbirliğini sağlayarak ve Avrupa birliği ülkelerindeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak gerçekleştirmeye çalışılmaktadır.


MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

::.Çevre Mühendisliği

Su kirliliği ve kontrolü

Katı atık yönetimi

Çevresel modelleme

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri

Hava kirliliği ve kontrolü

Yenilenebilir enerji kaynakları
::.Elektrik & Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektrik enerjisinin üretimi

Enerji iletimi

Tasarım ve projelendirme

Telekomünikasyon sistemleri

Endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri

Elektronik enstrümantasyon

Bilgisayar donanım ve yazılımı

Medikal elektronik

Uzaktan algılama

Endüstriyel elektronik

Askeri ve uzay teknolojileri

Tesis yönetimi

Enerji yönetimi
::.İnşaat Mühendisliği

Barınma ve iş amaçlı konut yapımı.

Yüksek katlı binalar

Nükleer, termik ve her türlü enerji santralleri

Otoyollar, tüneller, demir yolu ve demiryolu köprüleri

Hava ve deniz limanlarını planlanması ve yapımı

Metro ve hafif raylı taşım sistemleri içeren toplu taşıma alt yapıları
::.Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Yer altı Suları

Madenler

Petrol ve kömür

Endüstriyel hammaddelerin araştırılması

Sağlıklı kentsel yerleşim alanlarının belirlenmesi

Yer yapısı depremlerin araştırılması ve deprem zararlarının azaltılması
::.Makine Mühendisliği Bölümü

Planlama

Tasarım

Kontrol

Projelendirme

Kontrüksiyon ve imalat

Güvenlik ve verim artırma

Malzeme temini

Tesis kurma ve çalıştırma

Tesis yönetimi

Araştırma – geliştirme

Montaj

Bakım onarım

PazarlamaAkdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Fakültemizin Hedefleri

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan; güçlükleri, sorunları görebilen; disiplinlerarası bağlantı kuran; mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yordamalar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

Fakültemizin Amaçları

Fakültemizin genel amacı, fiziksel ve psikolojik açıdan, sağlıklı bireyler yetiştirmektir. Bu durumda iki temel anlayışımız vardır:

Bireyi, kendisi için yetişmesini sağlamak,

Bireyi, toplum için yetiştirmesini sağlamaktır.

Birey zihinsel, fiziksel, psikolojik ve sosyal yönleriyle bir bütün olarak değerlendirilip geliştirilirse, mutlu ve üretken olacak, bu da sağlıklı ve kalkınmış bir toplum yaratacaktır.

Bunun içindir ki Fakültemiz sadece önüne sürüleni sessizce kabullenen, yorum yapamayan, eleştirmeyen, hayır diyemeyen ve hiçbir şekilde kişilik gelişimi göstermeyen, ama onaylayan öğrenciler yerine, görev ve sorumluluk almayı isteyen, fikirler üreten, kendine güvenen, yapıcı ve yaratıcı bireyleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Fakültemizin Misyonu

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunu için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Fakültemizin Tarihçesi

Fakültemiz, Üniversitemizin girişimiyle, 1998 yılında Kurucu Dekan Prof. Dr. Sayın Hüseyin KORKUT’un önderliğinde üç öğretim üyesi ile birlikte Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi binasında eğitim öğretim faaliyetleri hazırlıklarına başlamıştır. 1999 yılında Sağlık Yüksek Okulu’nun 3. katına taşınmış, 1999-2000 Eğitim Öğretim yılında İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği AD’na 32 öğrenci alarak fiilen lisans eğitim-öğretimine başlamıştır. 2001 yılında kampus içerisinde Merkezi Kütüphane’ye taşınmıştır. Aynı yıl Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Teftişi, Plânlaması ve Ekonomisi AD’nda Yüksek Lisans programı açılmıştır. 2002 yılında Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Teftişi, Plânlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmıştır. 2002 yılında Eğitim Fakültesi Bülteni’ni çıkarılarak Fakültemizin üniversite ve toplumla daha etkili bir iletişime geçmesi amaçlanmıştır. 2002-2003 eğitim öğretim yılında İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği programı ilk mezunlarını vermiştir. 2003-2004 eğitim öğretim yılında da İlköğretim Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalına da öğrenci alınmıştır.

2002-2003 eğitim-öğretim yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü ile birlikte Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümüne bağlı olarak Tarih ve Türk Dili Edebiyatı Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programları açılmıştır. Aynı yıl Fen Bilimleri Enstitüsü ile birlikte Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümüne bağlı Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programları açılmıştır. Fakültemiz, 2004 yılı başında Akıncıoğlu ailesi tarafından yaptırılan yeni binasına taşınmıştır. 2003 yılında Yabancı Diller Eğitimi İngilizce Öğretmenliği Programı açılmış 2005-2006 eğitim-öğretim yılında 30 öğrenci alınmıştır.

Socrates projesi kapsamında, çeşitli Avrupa Üniversiteleri ile işbirliği anlaşmaları yapılmıştır. Sokrates-Erasmus öğrenci değişim projesi çerçevesinde Fakültemizin “Hızlı Türkçe Öğretimi Projesi”de sürmektedir.

Fakültemizin Kitaplığı

Fakültemizin kitaplığı kurucu Dekanımız Prof. Dr. Hüseyin KORKUT'un bağışlamış olduğu 3500 adet kitapla kurulmuştur. Şu an mevcutta 7500 adet kitap bulunmaktadır. Öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız kitaplıktan yararlanabilmektedirler. Öğretim elemanlarımız tarafından tespit edilen bilimsel ve süreli yayınların Üniversitemiz Kütüphanesine alınması sağlanmıştır.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi eğitim ve öğretim yaş***** 1999 yılında; Resim, Heykel, Grafik, Seramik Bölümleriyle başlamıştır. Bunu 2000-2001 yılında Mimari ve Çevre Tasarımı ile Fotoğraf Bölümü; 2002-2003 yılında da Sinema-TV ve Müzik Bölümleri izlemiştir. Bundan sonrasında da gelişimine devam etmiştir; önümüzdeki yıllarda Geleneksel Türk El Sanatları, Mimarlık, Moda ve Tekstil Tasarımı, Sahne Dekorları Tasarımı Bölümlerinin de öğretime başlayacaktır.

Merkezi yerleştirme sistemi ile öğrenci alan Sinema-TV Bölümü dışındaki tüm bölümlere yetenek sınavıyla öğrenci alan fakültemiz, öğrenim verdiği alanlarda çağdaş teknolojiden de yararlanarak; araştıran, eleştiren, üreten, Türk kültürü ve dünya kültürlerine açık, geniş bakış açılı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Fakültemizin Stratejik Plânlaması kapsamında önemli yer tutan sanatsal ve bilimsel etkinlikler, eğitimin önemli bir öğesidir: Bu nedenle öğrenci ve öğretim elemanlarının sanatsal ve bilimsel çalışmalarına önem verilmekte ve desteklenmektedir. Öğretim üyelerimiz kendi alanlarında ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre, sergi, konser, atölye çalışması gibi etkinliklere katılmakta ve alanlarında yayınlar yapmaktadır. Bu etkinlikler için öğretim üyelerine üniversitemizce, öğretim görevlerine de fakültemizce maddi destek verilmektedir.

Başta Erasmus ve Socrates Eğitim sistemleri olmak üzere uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimine olanak tanıyan eğitim programları sayesinde fakültemiz, sadece ulusal anlamda değil, uluslararası düzeyde de gün geçtikçe tanınmakta ve ilerleme kaydetmektedir. Bu amaçla öğretim üyesi ve öğrenci değişimleri yapılmakta, öğretim üyeleri ve öğrencilerin bilgi ve görgülerinin geliştirilmesi anlamında katkıda bulunulmaktadır.

Fakültemizde AKDENİZ-SANAT DERGİSİ isimli hakemli dergi yayımlanmaktadır. Dergimize sanatçı ve bilim adamlarının yayınları kabul edilmektedir. Bu sayede Fakültemiz öğretim üyeleri ile bu alanda çalışan sanatçı ve bilim adamları arasında bir bilgi paylaşımı gerçekleştirilmektedir. Bir sonraki hedefimiz ise dergimizin uluslararası veri tabanlarına girmesini sağlamaktır. Aynı şekilde, fakültemiz öğretim elemanlarının yaptıkları sanatsal ve bilimsel etkinliklerinin, kazandıkları ödüllerin, bilim ve sanata sağladıkları katkıların duyurulduğu AKDENİZ GSF BÜLTENİ ise yılda iki defa yayınlanmaya devam etmektedir.

2007 yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nün kurulmasıyla lisansüstü eğitim alanında da önemli bir adım atılmıştır. Hedefimiz, tüm bölümlerimizde, disiplinlerarası yaklaşımlarla yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarını açmak, ülkemizin bilim ve sanatına katkıda bulunacak bilim ve sanat adamları yetiştirmektir.

6-10 Mayıs 2008 tarihlerinde, Üniversitemiz 11. Uluslararası Şenlik Kutlamaları kapsamında, 5-10 Mayıs 2008 tarihleri arasında, Fakültemizin tüm bölümlerinin katılımıyla, ilk olması nedeniyle 2008 yılında ulusal, bundan sonraki yıllarda Uluslararası nitelikte, Güzel Sanatlar Etkinleri adıyla bir sempozyum yapılmıştır. Sempozyum ile birlikte, panel, konferans, Sergi, Konser, Atölye Çalışması, Stand Açma gibi etkinliklere de yer verilmiştir. Okulumuzun kuruluşunun 10. yılı olması münasebetiyle 2009 yılında da bir sempozyum düzenlenecektir. Bu konudaki çalışmalarımız ileride duyurulacaktır.
Akdenizi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

1- Tarihçe ve Genel Tanıtım Bilgileri :

Akdeniz Üniversitesi’nin Antalya merkez kampusu içinde bulunan fakültemiz, 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı yasayla (“Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun”un 23/a maddesi değiştirilerek) kurulmuştur. Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair (Kanun No : 414 Kabul Tarihi : 5.6.1996) Kanun’un 1. maddesi ile de, 28.3.1993 Tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 23 üncü maddesinin (a) bendindeki "...Alanya Reisoğlu Hukuk Fakültesi..." ibaresi " Alanya Hukuk Fakültesi" şeklinde değiştirilmiştir.

Daha sonra Bakanlar Kurulu Kararı ile,

Karar Sayısı : 2002/3704

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Alanya Hukuk Fakültesi’nin adındaki “Alanya” ibaresinin kaldırılması; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 10/1/2002 tarihli ve 1050 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/1/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Fakültemiz;2000-2001 öğretim yılında 172 taban, 178 tavan puanıyla 31;

2001-2002 öğretim yılında 179 taban ,187 tavan puanıyla 32;

2002-2003 öğretim yılında 178 taban, 188 tavan puanıyla 41;

2003-2004 öğretim yılında 333 taban, 341 tavan puanıyla 42,

2004-2005 öğretim yılında 325 taban, 335 tavan puanıyla 42;

2005-2006 öğretim yılında 338 taban, 345 tavan puanıyla 50;

2006-2007 öğretim yılında 323 taban, 338 tavan puanıyla 50;

2007-2008 öğretim yılında 337 taban, 351 tavan puanıyla 50;
2008-2009 öğretim yılında 332 taban, 335 tavan puanıyla 21 öğrenci almıştır.
Haftalık altı saatlik seçimlik “ileri yabancı dil” dersleri ile mezuniyete kadar olan sürede Almanca, İngilizce ya da Fransızca dillerinden en az birini hukukta aktif olarak kullanabilir düzeyde öğrenme olanağı sağlanmaktadır.Fakültemizde;

Kamu Hukuku Bölümü,

Özel Hukuk Bölümü,

Maliye ve Ekonomi Bölümü olmak üzere 3 bölüm bulunmaktadır.Üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2002-2003 öğretim yılından itibaren Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Anabilim Dallarında yüksek lisans programları açılmıştır.

Fakültemizde 1 fakülte sekreteri, 3 bilgisayar işletmeni, 2 memur, 1 teknisyen yardımcısı, 1 hizmetli olmak üzere toplam 8 idari personel görev yapmaktadır.2- Bölüm Sayıları :

Bölüm Sayısı : 3

3- Öğrenci Sayısı : 209

4- Öğretim Üyesi Sayısı: 17

FAKÜLTEDEN FOTOĞRAFLAR...Akdenizi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden GörüntülerAkdenizi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden GörüntülerAkdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 2000-2001 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. Fakültemiz yasal olarak 28.03.1983 tarih ve 2809 Sayılı Kanunun ek 30.maddesine göre Bakanlar Kurulunun 12.08.1998 tarih ve 98/11641 sayılı kararı ile kurulmuştur. Prof.Dr. Hikmet Seçim'in kurucu dekan olarak 1999 yılında atanmasından sonra kuruluş çalışmalarını tamamlayan Fakültemiz, 2000-2001 eğitim yılında 40 öğrenci ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans eğitimine başlamıştır. Zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfından sonra dört yıllık lisans eğitimi veren fakültemizde üç bölüm bulunmaktadır: Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik, Radyo-Televizyon ve Sinema. Bu bölümlerden Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü ise 2007-2008 akademik yılında 25 öğrenci ile öğretime başlamıştır. Gazetecilik böümünün ise 2008-2009 akademik yılında eğitime başlaması planlanmaktadır. Fakültemiz ayrıca Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında 2001-2002 akademik yılından itibaren Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarını yürütmektedir.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 2000-2001 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. İngilizce Hazırlık sınıfından sonra dört yıllık lisans eğitimi veren fakültemizde üç bölüm bulunmaktadır: Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik, Radyo-Televizyon ve Sinema. Bu bölümlerden Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ile Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Gazetecilik Bölümü'nün 2008/2009 eğitim-öğretim döneminde lisans eğitimine başlaması öngörülmektedir. Fakültemiz ayrıca Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarını yürütmektedir.

-Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
-Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
-Gazetecilik Bölümü

Akdeniz Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi

Akdeniz Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 12.08.1998 tarihli ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.
2547 sayılı Yükseköğretim kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulunun Yürütme Kurulu Kararları ile Fakültemiz Bünyesinde 1999 yılında Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü ve İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı, 2000 yılında da Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümleri ile Balıkçılık Temel Bilimleri, Deniz Biyolojisi, Yetiştiricilik, Hastalıklar, Avlama Teknolojisi ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalları kurulmuştur. Fakültemiz 2001 Eğitim-Öğretim yılında Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans , 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında Lisans , 2005 yılında da Doktora öğretimine başlamıştır.


Fakültemizde Lisans programı, Su Ürünleri Alanında yeterlilik durumu dikkate alınarak hazırlanmakta, dersler teorik ve uygulamalı olartak verilmekte ve sekiz yarıyıl (4 yıl) süren lisans eğitiminden sonra öğrenciler yeterli bilgi donanımı ile Su Ürünleri Mühendisi unvanıyla mezun olmaktadırlar.

Fakültemizde 4 laboratuvar (1 Mikroskobi Laboratuvarı, 3 Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı, 1 Avlama Teknolojisi Uygulama Laboratuvarı), 2 adet yetiştiriclik laboratuvarı (70-150 litrelik toplam 40 tank), 1 Su Ürünleri Müzesi,1 Seminer Salonu ve 1 Okuma Salonu bulunmaktadır. Fakültemizdeki bilimsel çalışmaların ve öğrenci uygulamalarının yürütülmesinde kullanılmak üzere 2007 yılı sonunda üniversitemize alınan 26.5 metre uzunluğundaki R/V AKDENİZ SU isimli araştırma gemisi ile fakülte araştırma ve uygulama imkanları artımıştır. Ayrıca Kumluca ilçesi, Çavuşköy Beldesinde Fakültemize tahsisi yapılan 6400 metrekarelik alanda Yetiştiricilik, Temel Bilimler ve Avcılık konularında araştırmaların ve uygulamalı eğitimin yürütülmesi amacıyla kurulacak olan birimin projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

Su Ürünleri Mühendisliği alanında bilgi donanımlı, konularında uzman, yaratıcı ve girişimci bireyler yetiştirmek için nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak ve etkin Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) çalışmalarıyla sektöründe gereksinimlerini karşılayacak bilim ve teknolojiye dayalı araştırmalar yapmak ve bilgi üreten bir bölüm olmak.

•Sulak alanların korunması, biyoçeşitliliğinin belirlenmesi ve türlerin devamlılığının sağlanması ile yetiştiriciliği yapılan su canlılarının biyolojik bilgilerinin kazanılmasına yönelik ileri teknolojik donanımlı araştırma laboratuarlarının oluşturulması,
•Deniz ve tatlısu balıkları ile kabukluların yetiştiriciliğinde yeni teknolojik gelişmeleri uygulamak ve geliştirmek. Su ürünleri sektöründeki üreticilerin karşılaştıkları sorunları çözmek, kültürü yapılabilecek yeni alternatif türleri ortaya çıkarmak ve yetiştirmek, ayrıca öğrencilerimizin daha bilgili ve donanımlı olarak yetişebilmesine yönelik araştırma ve üretim birimlerinin kurulması,
•Avcılıkta kullanılan av araç ve gereçlerinin modernizasyonu, Avrupa Birliği (AB) Ortak Balıkçılık Politikası kapsamında ülke ve bölge balıkçılığının gelişmesine yönelik mevcut metotların güncellenmesi ve stokların korunmasına ilişkin araştırmaların yapılması ve bunlara ilişkin donanımın sağlanması,
•Fakülte öğrencilerine ve su ürünleri sektöründe çalışan personelin eğitimine yönelik hizmetlerin verilmesi amacıyla ileri düzey kriterlere uygun olarak tasarlanmış bir su ürünleri işleme ünitesinin kurulmasının sağlanması.
•Çağın gereklerine uygun eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri yapan, bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel ve ekonomik yarara dönüştüren, çevreye duyarlı, ulusal bazda ilgili sektörlerle bütünleşebilen ve uluslararası konum kazanmış bir bölüm olmak, diğer Üniversitelerin ilgili bölümleri ile ve sektörle koordinasyon sağlayan bir denge oluşturmak.

0 YORUMLAR:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı bekliyoruz. . . adınızı (adsız) değitirerek yorum yazınız.

 
 
 

Labels

Labels

Labels