İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü


Konu tanıtımı: izmir yüksek teknoloji enstitüsü , izmir yüksek teknoloji enstitüsü  fakültesi, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  fakülteleri, izmir yüksek teknoloji enstitüsü .com, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  bölümü, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  üniversitesi, tanıtım 2012, tanıtım 2013, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  ili, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  yurtları, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  internet sitesi, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  hakkında, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  kimdir, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  nedir, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  nasıl, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  nekadar, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  nezaman, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  kimler, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  kayıtlar, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  harçlar, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  fotoğrafları, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  bölümleri, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  tarihçesi, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  hakkında genel bilgi, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  geniş bilgi, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  site haritası, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  sosyal alanları, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  barınma, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  imkanlar, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  bur veren bölümler kuruluşları, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  rektörü, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  dünya kaçıncısı, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  Türkiye kaçıncısı, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  bilinmeyenleri, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  yorumları, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  haberleri, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  kulüpleri, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  gençlik, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  sitesi, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  erasmus, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  çift anadal, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  yandal, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  yatay geçiş, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  dikey geçiş, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  meslek yüksek okulu, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  sanat, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  iş imkanları, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  başvuruları, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  taban ve tavan puanları, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  başarı sıraları, bölüm başarı sırası, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  halkla ilişkiler, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  iletişim, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  tel, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  rektörlük, izmir yüksek teknoloji enstitüsü  hazırlık sınıfı , izmir yüksek teknoloji enstitüsü  kyk yurtları, izmir yüksek teknoloji enstitüsü , izmir yüksek teknoloji enstitüsü  meslekleri, hatalı aramalar: izmir yüksek teknoloji enstitüsü .com, izmir yüksek teknoloji enstitüsü .net, izmir yüksek teknoloji enstitüsü 1.com, izmir yüksek teknoloji enstitüsü bilgiislem.com, izmir yüksek teknoloji enstitüsü kayit.com, izmir yüksek teknoloji enstitüsü barinma.com, izmir yüksek teknoloji enstitüsü tanitim.com, izmir yüksek teknoloji enstitüsü forum.com, izmir yüksek teknoloji enstitüsü fakulte.com, izmir yüksek teknoloji enstitüsü sorula.com, izmir yüksek teknoloji enstitüsü halklailişkiler.com, izmir yüksek teknoloji enstitüsü bilgi.com, izmir yüksek teknoloji enstitüsü .gov.tr, izmir yüksek teknoloji enstitüsü .org.tr, izmir yüksek teknoloji enstitüsü nasilbiruniversite.com
Iyte Amblemi.jpg

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Tarihçe, Akademik Yapı ve Kampüsümüz
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), 1992 yılında kurulmuştur. Özellikle teknolojik alanda üst düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yapma temel amacı ile kurulmuş bir devlet üniversitesidir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde eğitim dili İngilizcedir. Bugün dünyada en gelişmiş teknik üniversite modeli olan yüksek teknoloji enstitülerinin ülkemizdeki iki örneğinden biridir. Fakülte ve bölümler, 1994 yılında öncelikle lisansüstü programların açılması ile faaliyete geçmiş, 1998 yılında da lisans programlarına öğrenci alımına başlanmıştır. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, kurulduğu günden 1999'a kadar İzmir şehir merkezinde hizmet vermiş, 1999'dan itibaren de kademeli olarak, Urla-Gülbahçe'deki kampusuna taşınmıştır. Yaklaşık 3500 hektar alana sahip olan Enstitümüzde, 132.000 m²'ye yakın bir kapalı alanda eğitim-öğretim ile araştırma faaliyetleri sürdürülmekte olup kampusumuz, sürekli gelişmektedir.  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü;
Mühendislik Fakültesi
Fen Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü'nden oluşmaktadır.

Enstitümüzde 10 lisans, 25 yüksek lisans ve 12 doktora programında eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir. 6 yüksek lisans ve 2 doktora programı disiplinler arası alandadır. Bütün programlarımızda, yaklaşık 1600'ü lisans olmak üzere, toplam 2200 öğrencimiz eğitim-öğretim görmektedir.

Eğitim ve araştırmada, uluslararası normlar esas alınmıştır. Öğrenci merkezli, proje esaslı eğitim yöntemleri ile öğrencilerimizin araştırıcı, yaratıcı, girişimci, ekip çalışmasında başarılı, kendi teknolojimizi üretecek çağdaş bireyler olarak yetişmesi hedeflenmiştir. Mezunlar gerek yurt içi gerekse yurt dışında itibar görmekte, lisans mezunlarımız lisansüstü eğitim için yurt dışında en iyi üniversitelere burslu olarak kabul edilmektedirler. Ayrıca, çalıştıkları alanlarda daha ilk yıllardan başlayarak kendilerini geliştirmeleri için son teknolojilerle donatılmış laboratuar çalışmalarında bulunmaları sağlanmaktadır.

Enstitümüzde DPT ve TÜBİTAK tarafından desteklenen 100 civarında araştırma projesi ve 300'e yakın İYTE araştırma fonunca desteklenen araştırma projeleri yürütülmektedir. Araştırma ve uygulama çalışmaları ile yeni bilginin üretilmesi ve bu yolla bilime uluslararası düzeyde katkı sağlamanın yanı sıra katma değeri yüksek, üretime önderlik etme misyonu taşıyan Enstitümüz ile özdeşleşen "Teknoloji Geliştirme Bölgesi" için kampus alanımız içerisinde yaklaşık 70 kadar firma faaliyetlerini sürdürmektedir. Öğrencilerimiz bu firmaların araştırmalarına katılabilmekte ve firmalar bünyesinde staj yapabilmektedirler. Aynı zamanda okul dönemi sonrası için iş bağlantısı sağlayabilmekte veya bu bölgede kendi şirketlerini kurarak iş yaşamlarına başlayabilmektedirler. 


Misyon ve Vizyon
Kurumun Misyonu
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, özellikle teknolojik alanlarda ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmak üzere 1992 yılında ülkemizde kurulan iki yüksek teknoloji enstitüsünden birisidir. Teknoloji Enstitüsü kavramı araştırma yoğun, teknik ağırlıklı yükseköğretim kurumlarını simgelemektedir. Kurumumuzun temel varlık nedeni, kuruluş amacı doğrultusunda kendisine yüklenen bu görevleri yerine getirmektir. Kurumun bu misyonu bugünkü ve geleceğe yönelik olarak ulaşmak istediği ideallerinin, başka bir deyişle vizyonunun belirlenmesinde en temel yol göstericidir.
Kurumun Vizyonu
İYTE'nin vizyonu özetle gelecekteki ideallerine ulaşmak için yerine getireceği hizmetlerin ve çalışmaların kalite düzeyini en üste taşımaktır.

Türkiye'nin sanayi alanında gelişimi ve ekonomisinin geleceği, yeni teknolojilerden yararlanılması ve bu teknolojilerin geliştirilmesinde aktif rol oynamasına bağlı olacaktır. Bunun içindir ki özellikle teknolojik alanda, üst düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma yapma temel amacı ile ileri ülkelerde en gelişmiş teknik üniversite modeli teknoloji enstitüleridir. Ülkemizde böylesi bir misyonu yüklenmesi için kurulan ilk iki teknolojisi enstitüsünden biri olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ülkemiz koşullarında sunulabilecek en üst düzeyde eğitim verme vizyonuna sahiptir. Seçkin akademik kadrosu yanında, gerek eğitim yöntemleri ve gerekse laboratuvar imkanlarının çağdaşlığı ile yeni kurulmanın sıkıntılarını avantaja dönüştürmeyi kendisine ilke edinmiştir.

Dünyada yüksek teknoloji enstitüleri özellikle teknoloji alanında ileri bilimsel ve teknik araştırmaların yapıldığı merkezler olarak çok önemli işlevler üstlenmişlerdir. Ayrıca seçkin bilim adamlarını ve çağın en ileri düşünsel altyapısına sahip mezunlarını yetiştirmek de bu kurumların en başta gelen özelliklerinden birisidir. Bir başka anlatımla da ülkemizi 21. yüzyılda ileriye taşıyacak gençlerimizi, sorumluluk duygusu gelişmiş, araştırmacı, kritik düşünmede başarılı ve kendi teknolojimizi üretecek genç bireyler olarak yetiştirilmesi için İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün diğer üniversitelerden farklı olarak kuruluş gerekçesinde belirtilen misyonu, özellikle teknoloji alanında ileri düzeyde eğitim-öğretim, araştırma yapmaktır. Bu misyondan hareketle Enstitümüz vizyon boyutlarını:

Özellikle teknoloji alanında ileri düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmaya öncelik veren,
Yenilikçi ve araştırıcı,
Ülkenin kalkınma ve gelişmesinde önderlik eden,
Katılımcı ve paydaşları ile sağlıklı bir iletişimi olan,
Kurumda "toplam kalite yönetimini" öne çıkaran,
Eğitim-öğretim ve araştırmada ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan,
Disiplinlerarası çalışmaları destekleyen,

bir Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak belirlemiştir.

Plan mevcut yapıda iyileştirmeler ve geliştirme öngörüleri yanında, yeni oluşumları da beraberinde getirmektedir. Bu iyileştirme, geliştirme ve yeni oluşumlar aşağıda ana başlıklar altında yer almaktadır:

Araştırmaların ülke ihtiyaçları ışığında belirlenen konular çevresinden seçilerek bunların özellikle desteklenmesi,
Ürüne ve yayına dönük araştırmaların artırılması,
"İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi" ile olan ilişki ve işbirliğinin artırılması,
Eğitim-Öğretim ve araştırmalarda yaratıcılığın ve yenilikçiliğin özendirilmesi,
Enstitü kaynaklarının artırılması,
Kurum içi iş yapılanmasının güçlendirilmesi,
Toplam kalite yönetiminin geliştirilmesi,
Ulusal/Uluslararası eğitim-öğretim kurumlarıyla iletişim ve işbirliğinin artırılması,
İYTE'nin ulusal/uluslararası düzeyde öğrenciler tarafından tercih edilirliğinin artırılması,
Akademik ve idari personelin memnuniyetinin artırılması,
İYTE'nin uluslararası tanınırlığının artırılması,
İYTE' nin ihtiyaç duyduğu yeni akademik birimlerin kurulması.


 Kampüste Yaşam
Sağlık
Kampüsümüzde mediko-sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Sağlık Merkezi'nde 2 hekim, 2 diş hekimi, 3 hemşire, 1 laboratuvar teknisyeni ve 1 psikolog görev yapmaktadır. Üniversitemizin öğrenci ve personeli gerekli durumlarda bu merkezlerimize başvurarak, tıbbi muayene ve tedavi, diş ile ilgili muayene ve tedavi hizmetleri ve psikolojik danışmanlık hizmeti alabilmektedirler. Ayrıca, sağlık sorunlarıyla ilgili çok sayıda tetkik yapılmaktadır. Merkezimizde acil vakalarda ilk müdahale yapılmakta ve gerekli durumlarda ambulans ile en yakın hastaneye nakil sağlanmaktadır.
Spor
Enstitümüz, sahip olduğu spor tesislerinde, öğrenci ve personelinin kaliteli zaman geçirmelerini, fiziksel yeteneklerini geliştirip, beden sağlığı gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kampüs içerisinde kapalı ve açık saha spor tesisleri ile hizmet verilmektedir. 2000 seyirci kapasiteli spor salonunda, geleneksel spor alanı dışında vücut kardiyo-güç geliştirme sistemleri ile bir fitness salonu ile bir dans stüdyosu da yer almaktadır. Ayrıca mini golf, tenis, basketbol ve halı sahadan oluşan açık saha spor tesisleri mevcuttur.
Aktivite Olanakları
Enstitümüz öğrencilerinin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, dinlenme ve eğlence alışkanlığı kazandırmak, kültür ve güzel sanatlarla ilgili etkinlikler düzenlemelerini sağlamak üzere kurulmuş olan 40 topluluk faaliyetlerini sürdürmektedir. Topluluklar, Kampüste sosyal ve kültürel yaşamı renklendirmekte ve desteklemektedirler.
Beslenme
Öğle yemeği 5000 kişilik kapasiteye sahip merkezi kafeteryada tabldot olarak verilmektedir. Merkezi kafeteryada iki öğrenci salonu yer almakta, yemek üretimi kafeterya binasında bulunan mutfakta yapılmaktadır. Kampüs alanı içinde ayrıca Kidonya Kafeterya ve Asmalı Kafeterya ile, İdari bina, Fen Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Yabancı Diller Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü ile Mediko-Sosyal binasında da kantinler bulunmaktadır. 

Sayılarla İYTE
Öğretim Elemanı Kadrolarının Dağılımı
25 Mayıs 2011 İtibari İle
Mühendislik Fak. 19 17 35 6 10 13 - - 100
Fen Fak. 12 17 18 6 4 10 - - 67
Mimarlık Fak. 4 5 21 12 4 4 - - 50
Müh. ve Fen Bil. - - - - 225 - - - 225
Rektörlük - - 1 3 - 37 21 1 63

İdari Personel Sayıları
25 Mayıs 2011 İtibari İle

Fakültelere Kayıtlı Lisans Öğrenci Sayıları
25 Mayıs 2011 İtibari İle
2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011
KIZ ERK TOPLAM KIZ ERK TOPLAM KIZ ERK TOPLAM
Fizik 68 98 166 76 110 186 92 120 212
Kimya 118 67 185 130 64 194 150 66 216
Mol.Biyo ve Gen. 58 48 106 68 50 118 88 55 143
Matematik - - - - - - 34 13 47
KIZ ERK TOPLAM KIZ ERK TOPLAM KIZ ERK TOPLAM
Mimarlık 136 65 201 148 79 227 173 88 261
Şehir ve Bölge Pl. 90 58 148 100 59 159 125 57 182
KIZ ERK TOPLAM KIZ ERK TOPLAM KIZ ERK TOPLAM
Bilgisayar Müh. 72 189 261 83 203 286 90 227 317
Kimya Müh. 147 89 236 160 100 260 178 99 277
Makina Müh. 15 173 188 14 195 209 12 206 218
Elektronik ve Hab. 19 120 139 31 140 171 44 171 215

Lisansüstü Programlara Kayıtlı Öğrenci Sayıları
25 Mayıs 2011 İtibari İle
2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011
KIZ ERK TOPLAM KIZ ERK TOPLAM KIZ ERK TOPLAM
Bilgisayar Yazılımı 6 24 30 5 20 25 5 18 23
Mlz.Bilimi ve Müh. 6 5 11 7 9 16 8 10 18
Çevre Müh. 3 1 4 3 1 4 5 2 7
Enerji Müh. 6 11 17 12 16 28 5 15 20
Elektronik ve Hab. 1 16 17 3 22 25 6 18 24
Kimya Müh. 6 4 10 12 8 20 14 9 23
Makina Müh. 4 22 26 7 26 33 7 35 42
Gıda Müh. 10 3 13 10 4 14 11 4 15
Uydu ve Hab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Su Kaynakları 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yapı Mekaniği 1 1 2 1 1 2 0 1 1
İnşaat Müh. 7 9 16 5 11 16 5 10 15
Biyoteknoloji 13 10 23 15 5 20 17 6 23
Malzeme Bilimi 0 3 3 0 4 4 0 1 1
Kimya 25 8 33 32 13 45 28 15 43
Fizik 18 24 42 17 18 35 16 16 32
Matematik 11 11 22 8 9 17 10 7 17
Matematik Tezsiz 2 0 2 2 0 2 1 2 3
Mol. Biyo. ve Gen. 38 11 49 34 10 44 21 19 40
End Ürünleri Tas. 2 1 3 3 2 5 5 2 7
Şehir Tasarımı 6 3 9 10 6 16 9 4 13
Şehir Planlama 4 1 5 1 2 3 2 1 3
Mimarlık 14 3 17 16 4 20 20 3 23
Mimari Restoras. 11 3 14 12 2 14 10 5 15
Müh. İşletmeciliği 25 48 73 27 46 73 22 45 67
Mimarlık Dr. 20 6 26 20 7 27 27 8 35
Şehir Plan. Dr. 10 13 23 12 8 20 10 8 18
Kimya Müh. Dr. 26 13 39 20 12 32 16 11 27
Kimya Dr. 14 6 20 15 8 23 13 6 19
Makina Müh.Dr. 8 14 22 8 13 21 8 10 18
Elektro. Hab. Dr. 2 18 20 3 16 19 3 17 20
Matematik Dr. 11 9 20 8 6 14 7 8 15
Gıda Müh. Dr. 15 4 19 16 4 20 17 4 21
Biyomüh.Dr. 1 1 2 5 2 7 5 2 7
Mlz. Müh. Dr. 0 0 0 0 2 2 3 2 5
Mol.Biy.ve Gen. Dr 0 0 0 2 0 2 9 1 10
Fizik Dr. 0 0 0 0 0 0 1 3 4

İYTE VİDEOLU TANITIM !!!


İZMİR TANITIM !!!!


İYTE BARINMA EV ,YURT, ÖZEL YURT , PANSİYON BİLGİLERİ İÇİN >>> http://barinmaofisi.iyte.edu.tr/

0 YORUMLAR:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı bekliyoruz. . . adınızı (adsız) değitirerek yorum yazınız.

 
 
 

Labels

Labels

Labels