Harita Mühendisliği


HARİTA ve KADASTRO ( JEODEZİ ve FOTOGRAMETRİ)
MÜHENDİSLİĞİNİN TANITIMI
(Surveying Engineering's Introduction) Harita ve Kadastro Mühendisliği, gereksinim duyulan her ölçekteki haritaların üretimini, araziye ilişkin küçük/büyük tüm projelerin etüd ve uygulamalarını gerçekleştiren bir meslek dalıdır.
Haritalar ve harita mühendislik hizmetleri, tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin alt yapısını oluşturur. Sözgelimi kent planlaması ve imar planları için gerekli kent haritaları, imar planı uygulamaları, parselasyon haritaları, kadastro haritaları, kamulaştırma planları, arazi toplulaştırma planları, maden haritaları, topografik haritalar harita mühendislerinin yönetim ve denetiminde üretilir.


Karayolu, demiryolu, sulama, tünel ve benzeri mühendislik projelerinin etüdlerinde ve projelendirmelerinde, bu projelerin araziye uygulanmasında, yol, su, kanalizasyon gibi hizmetlerin proje ve yapımlarında harita mühendislerinin yoğun işlevi vardır.
Harita deyince genellikle okul duvarlarına asılan Türkiye, Dünya haritaları akla gelir. Harita mühendislerinin çalışma alanlarının yoğunluğunu proje hizmetlerine yönelik büyük ölçekli haritalar oluşturur( 1:2000, 1:1000, 1:500, 1:100 vb). Bu haritaların yapilabilmesi için önce yeryüzü üzerinde kontrol noktaları ağları oluşturulur. Bu noktalarda yüksek duyarlılıklı jeodezi aletleri ile açılar ve uzunluklar ölçülür. Daha sonra bir dizi bilimsel hesaplarla bu kontrol noktalarının cm / mm doğruluğunda koordinatları bulunur.
Koordinatları bulunan bu kontrol noktalarından özel jeodezi aletleri ile yapılacak ölçmeler ve hesaplamalar sonucu ayrıntı noktalarının koordinatları elde edilir. Bu bilgiler yardımıyla haritalar, plotter (çizici) aracılığıyla çizilir.
Kapsam şu şekilde de özetlenebilir:
* Plana altlık oluşturmak
* Hazırlanan planı araziye aplike etmek
* Aplike edilen verileri kontrol etmek.


İŞ İMKANLARI
Maaş olayına gelince en az 1.800 Ytl kazanacaksın..Ayrıca tüm bunun yanı sıra ek işler ile her iş başında mesela her atıığın imza başına 100 Ytl kazanacaksın...
DİREK GARANTİ İŞ BULMA DİYORSAN %99.9 İŞ BULMA İMKANI.. 9 BİN TANE HARİTA MÜHENDİSİ VAR VE YAPILAN ARAŞTIRMALAR GÖSTERİYORKİ 2025 YILINA KADAR HARİTA MÜHENDİSLİĞİNİDE İŞ BULMA SIKINTISI YOK !!!
 

0 YORUMLAR:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı bekliyoruz. . . adınızı (adsız) değitirerek yorum yazınız.

 
 
 

Labels

Labels

Labels