Operasyon Elemanı

Meslek eğitimi birçok eğitim kurumunda verilmekte olup, uygulama konusunda yetersiz kalınmaktadır.
İşe yeni alınan personel genellikle hizmet içi eğitime tabi tutulmakta ve daha sonra verimli olmaktadır.
Seyahat acentaları kalifiye operasyon elemanı temini konusunda sıkıntı çekmektedirler. Özellikle
eğitim kurumları yabancı dil bilgisi konusunda yetersiz eğitim vermektedir. Ülkemizde turizm pazarları
gittikçe çeşitlenmekte ve farklı yabancı dil bilen operasyon elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
nedenle, farklı yabancı dil bilen elemanların yetiştirilmesi önemlidir. Ülkemize olan turizm talebinin
sürekli artan bir trend çizmesi nedeniyle, bu mesleğe olan ihtiyaç da aynı ölçüde artacaktır.
MESLEKLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER
4857 Sayılı İş Kanunu
5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitim Kanunu,
1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu
İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞTIĞI MESLEKLER
Operasyon sorumlusu,operasyon elemanları,rezervasyon şefi,rezervasyon elemanı,muhasebe
elemanı ,turist rehberleri ve konaklama tesisleri ön büro elemanları ile işbirliği içerisinde çalışmaktadır.
MESLEĞİN DİĞER İSİMLERİ
Operasyon Görevlisi 


MESLEKİ HASTALIK RİSKLERİ
Yoğun ve stresli çalışma ortamından dolayı stres kaynaklı rahatsızlıklarla karşılaşılabilir. Yoğun
bilgisayar kullanımına bağlı olarak göz bozukluğu gibi rahatsızlıklar da görülebilir.
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Operasyon elemanları, sorumluluk sahibi, nazik ve güleryüzlü, etkili ve güzel konuşabilen, ikna
kabiliyeti yüksek, en az bir yabancı dili iyi derecede yazan ve konuşabilen, mesleki bilgi ve beceriye
sahip olmalıdır
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Bu mesleğin eğitimi;
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi ve Kız Meslek Liselerinde
verilmektedir. Ayrıca üniversite düzeyinde Turizm İşletmeciliği Bölümlerinde, Turizm ve Otelcilik
Yüksekokullarında, Meslek Yüksekokullarının Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Programlarında bu Operasyon Elemanı mesleğin eğitimi verilmektedir. Operasyon elemanı, seyahat işletmelerinde operasyon sorumlusuna
bağlı olarak çalışmaktadırlar. İlk kariyer basamağı bu konum olup, zaman içersisinde müdürlük
konumuna yükselme olanağı mevcuttur.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Operasyon elemanları genellikle büro ortamında çalışırlar. Ancak, tur programları için seyahate
çıkabilirler.Çalıştıkları mesleğe göre büro ortamında ya da hava alanında ya da tarihî ve turistik
yerlerde görev yaparlar. Büroda çalışanlar genellikle oturarak, büro dışında çalışanlar ise sürekli
seyahat hâlinde, hareket hâlinde çalışırlar. Operasyon elemanı büroda görev yapar.
Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Ancak, iş yoğunluğuna bağlı olarak hafta sonu veya akşam geç
saatlere kadar çalışma söz konusu olabilir.
Yazışma, dosyalama, evrak işlemlerini yürütür.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA İMKÂNLARI
Operasyon elemanı, seyahat acentalarında Operasyon Bölümünde çalışma imkanına sahiptir. Turizm
sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda seyahat acentası olması nedeniyle istihdam sahası oldukça
geniştir. Eğitim kurumları çok sayıda mezun vermesine rağmen, bu mezunların birçoğu sektörü tercih
etmemektedir. Bunun temel nedeni sektörün beklentilerine tam anlamıyla uygun eleman
yetiştirilmemesidir. Özellikle birçok eğitim kurumunda verilen yabancı dil eğitim düzeyinin düşük olması
istihdamı olumsuz etkilemektedir.
MESLEĞİN ULUSLAR ARASI SINIFLAMALARI
Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması ( ISCO 88) : 3414
Uluslararası Eğitim Standartları Sınıflaması ( ISCED) : 812

0 YORUMLAR:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı bekliyoruz. . . adınızı (adsız) değitirerek yorum yazınız.

 
 
 

Labels

Labels

Labels