2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Kılavuz İçin Tıklayınız

2011-ÖSYS: Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun Yayımlanması (04.07.2011)
 
BASIN DUYURUSU

(4 Temmuz 2011)

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları

Kılavuzunun Yayımlanması

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 4-10 Temmuz 2011 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmıştır. Bu nedenle adayların tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak Kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

2011-ÖSYS adaylarına duyurulur.


ÖSYM BAŞKANLIĞI

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu İçin Tıklayınız 

normal üniversite bölümleri için 4e bakın !!! 

 
ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası İçin Tıklayınız...


YGS Sonuçları Nasıl Kullanılacaktır?

YGS’de en az bir puan türünde 140 ve üzeri puanı olmayan adayların; YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme (Sınavsız Geçiş hakkı olanlar hariç) ve LYS’lere girme hakları bulunmamaktadır. YGS puanlarından 140’ın altında olanlar için ilgili yerleştirme puanı (Y-YGS) hesaplanmadı.

YGS’de 140.000-179.999 arası puan alan adaylar, sadece meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını tercih edebileceklerdir. Bu adayların LYS’lere girme hakları bulunmamaktadır.

YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, LYS’lere girme hakkı kazanacaktır.

YGS’de 180 ve üzeri puan alanlar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de YGS puanlarından en az birinin 140 ve üzeri olması gerekir.
AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YERLEŞTİRMEDE KULLANILACAK PUANLAR

Okul Öncesi Öğretmenliği (Açıköğretim) programını yalnız Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Bakımı ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanlarından mezun olan ve YGS puan türlerinin en az birinden 140 ve üzeri puan alan adaylar tercih edebilirler. Yerleştirmede, adayın en yüksek YGS puanı kullanılacaktır.

İngilizce Öğretmenliği (Açıköğretim) programını tercih edebilmek için DIL-1 (İngilizce) puanının en az 180 olması gerekir.

Açık öğretimin kontenjan sınırlaması olan programlarını tercih edebilmek için ilgili YGS puanının en az 140 olması gerekir (Sınavsız Geçiş sonrası boş kalan kontenjanlar dahil).

Açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına YGS puan türlerinin en az birinden 140 ve üzeri puan alan adaylar tercih ettikleri takdirde yerleştirileceklerdir.
Her aday için hesaplanmış olan ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY ve AOBP-EA) adayın alanı ile ilgili yükseköğretim programlarına yerleştirme yapılırken 0,15; adayın alanı dışındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme yapılırken 0,12 ile çarpılarak sınav puanlarına katılacak ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır (Bakınız Tablo 2A).
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanun’la değişik 45. maddesinin (a) fıkrasına ve 3708 sayılı Kanun’un 7. maddesi ile 2547 sayılı Kanun’a eklenen Ek Madde 21'e göre, bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarının mezunları, Yükseköğretim Kurulunca saptanacak alanlarda bir yükseköğretim programına yerleştirilirken Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanının 0,06 katsayısı ile çarpımından elde edilecek ek puanlar yerleştirme puanlarına eklenecektir. Bu alanlar Tablo 3A ve Tablo 3B’de gösterilmiştir. Bu ek puanlardan yararlanmak için adayların ilgili puan türünde 180 veya daha yüksek puan almış olmaları gerekmektedir. Puan türlerine göre, ek puanların hesaplanmasında kullanılacak ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları ve bu puanların çarpılacağı katsayılar Tablo 2B’de gösterilmiştir.

2010-ÖSYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına (açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programları hariç) yerleştirilen adaylar 2011-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanına uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. Sınavsız Geçiş ile 2010-ÖSYS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı

Puanlarına uygulanacak katsayılarda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

2009-2010 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarından mezun olamadıkları için yerleştirildikleri yükseköğretim programlarına kayıtlarını yaptıramayan adaylar, durumlarını 10.11. maddesinde belirtildiği şekilde dilekçe ile ÖSYM’ye bildirdikleri takdirde yerleştirilmemiş adaylar gibi işlem göreceklerdir.

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından Meslek Yüksekokulları İle Açık Öğretim Ön Lisans Programlarına Sınavsız Geçiş

4702 sayılı Kanun’un 2. maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Kanun’un 45. maddesi, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) içindeki, daha sonra da bölgesi dışındaki meslek yüksekokulu ve açık öğretim ön lisans programlarına sınavsız olarak yerleştirilebileceği hükmünü getirmiştir. Türkiye ve KKTC dışındaki bir ülkedeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumunu bitiren T.C. uyruklu adayların sınavsız yerleştirilmelerinde Millî Eğitim Bakanlığınca verilecek denklik belgesinde gösterilen alan esas alınacaktır.

METEB, bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesidir. Her ilde bir mesleki ve teknik eğitim bölgesi bulunmaktadır.

Sınavsız Geçiş yerleştirme işlemleri aşağıdaki önceliklere göre merkezî sistemle yapılır.

1. Mezuniyet yılı daha büyük (yeni mezun) adaylara öncelik verilir.

2. Aynı yıl mezun olan adaylar arasında öncelik okul türüne göre Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise veya Anadolu Meslek Lisesi, Meslek Lisesi, çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun olunan meslek lisesi sırasında verilir.

3. Mezuniyet yılı ve okul türü aynı olan adaylardan aynı METEB içinde olanlara öncelik verilir.

4. Mezuniyet yılı, okul türü ve METEB içi METEB dışı bilgileri aynı olan adaylardan OBP’si yüksek olan adaylara öncelik verilir.

5. Yukarıda sayılan tüm bilgileri aynı olan adaylardan doğum tarihi büyük (yaşı küçük) olana öncelik verilir. Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ortaöğretim mezunları da Sınavsız Geçiş için tercih yapabilirler.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya mezun olabilecek durumda olan adayların kendi alanları dışındaki meslek yüksekokulu ve açık öğretim programları ile tüm lisans programlarına yerleştirilmelerinde, bu adayların 2011-ÖSYS puanları kullanılacaktır.
Y E R L E Ş T İ R M E

Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavıyla Seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî Yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır. Özel Yetenek Sınavıyla Seçme Yöntemi ise 9. maddede anlatılmaktadır.

Merkezî Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına (Sınavsız Geçiş hariç) , ÖSYS puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Merkezî Yerleştirmenin Sınavsız Geçiş ile ilgili kuralları 7. maddede anlatılmaktadır.

2011 yılında, ÖSYS sonuçlarına göre yapılacak Merkezî Yerleştirmede 2011 yerleştirme puanları ile 2011 için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

Tablo 3A ve 3B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 3C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların sınavsız yerleştirilebilecekleri (Bakınız 7. madde) ön lisans programlarını göstermektedir. Adaylar bir yükseköğretim programına yerleştirilirken kullanılacak olan yerleştirme puanlarının hesaplanmasında bu tablolar göz önünde tutulacaktır. Adayların hangi yükseköğretim programlarını tercih ederlerse ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının 0,15 ve varsa ek olarak 0,06 ile çarpılacağını öğrenebilmeleri için Tablo 3A ve 3B’de alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gereklidir.

Kendi alanları dışındaki yükseköğretim programlarını tercih edecek adayların yerleştirme puanları hesaplanırken Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları 0,12 katsayısıyla çarpılarak bu puanlarına eklenecektir.

YGS puan türlerinin herhangi birinden en az 140 puan alan adaylar istedikleri takdirde kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim programlarına yerleşebileceklerinden bu programlar için ek puan verilmemektedir.

Yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için YGS ve LYS’lerde en az kaç puan almak gerektiği Tablo 1C ve Çizim 8’de gösterilmiştir.

Yerleştirme sonuçları, adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı olduğu üniversiteye elektronik ortamda gönderilecektir.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından Ek Yerleştirme yapılacaktır.

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

2011-ÖSYS sonuçlarına veya Sınavsız Geçiş kurallarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar “2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2011 Temmuz ayı içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişilebilirler veya başvuru merkezlerine gönderilmiş olan basılı kılavuzu inceleyebilirler. Kılavuz satışı yapılmayacaktır.

0 YORUMLAR:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı bekliyoruz. . . adınızı (adsız) değitirerek yorum yazınız.

 
 
 

Labels

Labels

Labels