Tıp Sekreteri

MESLEĞİN MEVCUT DURUMU ve GELECEĞİ
Tıp sekreteri, günümüzde gelişme gösteren sağlık sektöründeki işletmeler için önemli ve zorunlu bir
unsur haline gelmiştir. Bu bağlamda çeşitli alanlarda kurulan büyük ölçekli sağlık işletmeleri gelişme
eğilimi gösteren, farkındalık yaratan ve alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip tıp sekreterlerine ihtiyaç
duymaktadır. Son yıllarda ülkemizde de temelleri atılan sağlık turizmine yönelik faaliyet gösteren
işletmeler, tıp sekreterine olan talebi ve yönelişi artıracaktır. MESLEKLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER
4857 Sayılı İş Kanunu
5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitim Kanunu
İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞTIĞI MESLEKLER
Doktorlar, hemşireler, laborantlar, teknisyenler, hasta bakıcıları, yönetici sekreterleri, müdür ve müdür
yardımcıları, sosyal hizmet uzmanları, diyetisyenler, güvenlik görevlileri, medikal firma çalışanları
MESLEĞİN DİĞER İSİMLERİ
Tıbbi sekreter
MESLEKİ HASTALIK RİSKLERİ
Varis ve bel ağrıları ile, yoğun ve stresli çalışma ortamından dolayı stres kaynaklı rahatsızlıklarla
karşılaşılabilir. Büro araç-gereç ve ekipmanlarıyla ilgili olarak göz bozukluğu, boyun, baş ağrısı ve
iskelet sisteminde de rahatsızlıklar görülebilir. Ayrıca mesleğin yapıldığı ortamdan dolayı bulaşıcı
hastalıklara da yakalanma riski vardır.
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Tıp sekreteri olmak isteyenlerin; ayrıntılara dikkat edebilme yeteneğine, güçlü görsel ve işitsel belleğe
sahip, sır saklayabilen, sorumluluk sahibi, düzgün ve akıcı bir dille konuşabilen, nazik, güler yüzlü,
problemler karşısında çabuk ve doğru karar verebilen, soğukkanlı, tıbbi terminoloji bilgisine sahip,
yadımsever ve sabırlı, sezgi becerisi yüksek ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Tıbbi sekreter ünvanını alabilmek için; Sağlık meslek , ticaret meslek ve kız meslek liselerinin Tıbbi
Sekreterlik bölümünde eğitim görmek gerekmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim teorik ve pratik
olarak verilmektedir. Eğitimde genel olarak okutulan dersler; genel kültür dersleri ile meslek dersleridir. Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi
Eğitimini tamamlayanlara meslek lisesi diploması verilmektedir. Tıbbi Sekreterlik ve Tıp Sekreterliği
bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, Büro yönetimi ve sekreterlik, Diş teknik sekreterliği,
Hastane yönetimi ve organizasyon, Odyometri, Optisyenlik, Sağlık kurumları işletmeciliği, Tıbbi
dökümantasyon ve sekreterlik, Tıbbi mümessillik ve pazarlama ön lisans programlarına sınavsız geçiş
için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Ayrıca, Tıbbi
Sekreterlik bölümünden mezun olanlar üniversitelerin, Sağlık memurluğu (Sağlık Yüksekokulu) lisans
programını, Tıp Sekreterliği bölümünden mezun olanlar ise Büro Yönetimi Öğretmenliği lisans
programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara
göre öncelikle yerleştirilmektedir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Yönetici sekreteri büroda görev yapar. Büronun ergonomik şartlara uygun olması gerekir. Çalışma
saatleri genellikle düzenlidir. Ancak, birlikte çalıştığı kişinin iş yoğunluğuna bağlı olarak hafta sonu
veya akşam geç saatlere kadar çalışma söz konusu olabilir. Yazışma, dosyalama, evrak işlemlerini
yürütür.Seyahat ve toplantı organizasyonlarını yaparken diğer yandan da yönetici ve çalışanlarla
iletişimi sağlayarak büro içi etkinliklerde bulunur. Ayrıca ziyaretçilerin karşılanmasını ve ağırlanmasını
sağlar.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA İMKÂNLARI
Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olduğundan iş bulma olanağı oldukça geniştir. Sağlık
sektörünün kamu ve özel kurumlarında tıp sekreterlere ihtiyaç duyulmaktadır. Meslek elemanları
hastanelerde, özel sağlık kuruluşlarında, tıbbi laboratuarlarda, medikal firmalarında ve doktor
muayenehanelerinde çalışma imkanına sahiptirler.
MESLEĞİN ULUSLAR ARASI SINIFLAMALARI
Uluslar arası Meslek Standartları Sınıflaması ( ISCO 88) : 4115
Uluslar arası Eğitim Standartları Sınıflaması ( ISCED97) : 346

0 YORUMLAR:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı bekliyoruz. . . adınızı (adsız) değitirerek yorum yazınız.

 
 
 

Labels

Labels

Labels