Dicle Üniversitesi

Dicle Üniversitesi Amblemi  


Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Tanıtımı, Kampüsler, Fakülteler, Öğrenci ve Mezunları

Genel Tanıtım

18 Aralık 1966 tarihinde Ankara Tıp Fakültesi bünyesinde öğretime açılan Diyarbakır Tıp Fakültesi ile 21.11.1973 tarihinde Diyarbakır'da kurulan Fen Bilimleri Fakültesi, bu günkü Dicle Üniversitesinin oluşmasında temel teşkil etmiştir. Önceleri Diyarbakır Üniversitesi olarak faaliyet gösteren Üniversitemiz bünyesinde 1976 yılında Diş Hekimliği Fakültesi, 1981 yılında da Şanlıurfa Ziraat Fakültesi kurularak hizmete girmiştir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra 20.7.1982 tarihinde çıkartılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. maddesi uyarınca Diyarbakır Üniversitesinin adı "Dicle Üniversitesi" olarak değiştirilmiştir. 
 
Aynı Kanun Hükmünde Kararnameyle Hukuk Fakültesi ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kurulmuş ve Milli Eğitim Bakanlığından devralınan Yüksekokullar Dicle Üniversitesine bağlanmıştır. Dicle Üniversitesi bünyesinde daha sonra 1988-1989 öğretim yılında Mardin Meslek Yüksekokulu, 1990-1991 öğretim yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 1992-1993 öğretim yılında da Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu hizmete girmiştir. Hizmete giren bu birimlere ilave olarak Şırnak, Bismil, Batman ve Çermik'te birer Meslek Yüksekokulunun daha kurulması uygun görülmüştür.11.7.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3837 sayılı kanunla yapılan değişiklikle Şanlıurfa Ziraat Fakültesi ve Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu Harran Üniversitesine bağlanmış ve Üniversitemiz bünyesinde Veteriner Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Ziraat Fakültesi adı altında üç yeni Fakültenin kurulması kararlaştırılmıştır. Sözkonusu Fakültelerle birlikte Bismil Meslek Yüksekokulu, Çermik Meslek Yüksekokulu ve Batman Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1993-1994 öğretim yılında, Şırnak Meslek Yüksekokulu ise 1995-1996 öğretim yılında hizmete girmiştir. Mevcut Fakülte ve Yüksekokullarımıza İlave olarak Ergani Ve Çüngüş'te birer meslek yüksekokulu, Diyarbakır Siirt ve Mardin'de birer Sağlık Yüksekokulunun öğretime açılması için başlatılan çalışmalar sonuçlanmış olup,1997-98 öğretim yılında hizmete girmişlerdir.

Ayrıca Üniversitemize bağlı olarak Batman'da Teknik Eğitim Fakültesi, Diyarbakır'da Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sivil Havacılık Yüksekokulu kurulmuş olup, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1998-1999 öğretim yılında hizmete girmiş, Batman Teknik Eğitim Fakültesi ise 1999-2000 öğretim yılında faaliyete girmesi kesinleşmiştir. Cizre ve Silopi'de de birer Meslek Yüksekokulunun faaliyete girmesi için başlatılan çalışmalar devam etmektedir.

Üniversitemiz bünyesinde bugün 11 Fakülte, 13 Meslek Yüksekokulu, 5 Yüksekokul, 3 Enstitü , 9 Uygulama ve Araştırma Merkezi, 1 Sağlık Meslek Lisesi ile 1 Eğitim ve Araştırma Hastanesi yer almaktadır.Kuruluş ve Tarihçe

1966 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde öğrenime açılan Diyarbakır Tıp Fakültesi, bugünkü Dicle Üniversitesinin temelini oluşturmuştur. 1969 yılında öğrencilerini Diyarbakır'a naklederek Ankara Üniversitesine bağlı bir fakülte olarak faaliyetini sürdürmüş ve 1974 yılında Fen Bilimleri Fakültesinin de açılması ile Diyarbakır Üniversitesi fiilen kurulmuştur. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra 1982 tarihinde çıkartılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Diyarbakır Üniversitesinin adı Dicle Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Aynı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Hukuk Fakültesi ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığından devralınan Yüksekokullar da Dicle Üniversitesine bağlanmıştır. Dicle Üniversitesi bünyesinde daha sonra, 1988-1989 öğretim yılında Mardin Meslek Yüksekokulu, 1990-1991 öğretim yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 1992-1993 öğretim yılında Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu hizmete girmiştir. Daha sonra Bismil,Çermik ve Batman yerleşim birimlerinde Üniversitemize bağlı olarak birer yeni Meslek Yüksekokulunun daha kurulması uygun görülmüştür. 11.7.1992 tarihinde çıkartılan 3837 sayılı Kanunla Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gören Şanlıurfa Ziraat Fakültesi ile Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu yeni kurulan Harran Üniversitesine bağlanmış ve Üniversitemize bağlı olarak Ziraat, Veteriner ve İlahiyat Fakülteleri adı altında üç yeni fakültenin kurulması uygun görülmüştür. Sözkonusu Fakültelerle birlikte Bismil ve Çermik İlçesinde kurulan Yüksekokullar ile Batman İlinde kurulan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1993-1994 öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Önceki yıllarda kurulan Şırnak Meslek Yüksekokulu ise 1995-1996 öğretim yılında hizmete girmiştir. Mevcut Fakülte ve Yüksekokullarımıza ilave olarak 1997-1998 öğretim yılında Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de birer Sağlık Yüksekokulu, Ergani ve Çüngüş'te ise birer Meslek Yüksekokulu açılarak hizmete girmiştir. Daha sonra 1998-1999 öğretim yılında Diyarbakır'da Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 1999-2000 öğretim yılında ise Batman'da Teknik Eğitim Fakültesi açılmıştır. Ayrıca Diyarbakır'da Sivil Havacılık Yüksek Okulu ile birlikte Devlet Konservatuarı kurulmuştur. Devlet Konservatuarı 2002-2003 öğretim yılında faaliyete girmiştir. 2002-2003 Öğretim yılında Siirt iline bağlı Siirt Meslek Yüksekokulu açılmasıyla birlikte bugün Dicle Üniversitesi bünyesinde ; 11 Fakülte, 11 Meslek Yüksekokulu, 5 Yüksekokul, 1 Konservatuar, 3 Enstitü, 8 Uygulama ve Araştırma Merkezi, 1 Eğitim ve Araştırma Hastanesi yer almaktadır.


0 YORUMLAR:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı bekliyoruz. . . adınızı (adsız) değitirerek yorum yazınız.

 
 
 

Labels

Labels

Labels