Biyoloji Bölümü

Programın Amacı

Biyoloji programının amacı canlıların evrimi, yeryüzünde dağılımı, anatomisi ve fizyolojisi
konusunda eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Biyoloji programında dört yıllık eğitim kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür. Başlıca dallar
botanik, zooloji, mikrobiyoloji, ekoloji başlıkları altında toplanabilir.
Botanik: Bitkilerin yapıları, yayılmaları gibi konularla ilgilidir.
Zooloji: Hayvanların yapısı, başlangıcı, yayılmaları ve genetiği gibi konuları içerir.
Ekoloji (Çevrebilim): Canlıların birbirleri ve çevre koşulları ile ilişkilerini içerir.
Mikrobiyoloji: Bütün mikroskobik canlılar (bakteriler, virüsler) ile ilgili konuları içerir.
Hidrobiyoloji: Sularda yaşayan canlılarla ilgili konuları içerir.
İlk yıl öğrencilere temel bilimler, genel biyoloji (kimya, fizik, biyometri ve jeoloji) konularında
dersler verilir. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda botanik ve zooloji, hücre biyolojisi, genetik,
fizyoloji, anatomi gibi alanlarda dersler verilir.
Öğrenciler laboratuvarda uygulama çalışmaları yaparlar. Uygulama çalışmalarının bir
bölümü de arazide yapılır.

Gereken Nitelikler

Biyoloji programına girmek isteyen bir kimsenin fen derslerinde başarılı olması
gerekmektedir. Biyoloji alanında çalışacak kimse, meraklı bir gözlemci, sabırlı bir araştırmacı
olmalıdır. Bu alanda çalışma bazen yıllarca sürecek araştırmaları gerektirir. Onun için, bu
alana girmek isteyen bir kimsenin, her şeyden önce, doğayı sevmesi, canlılarla uğraşmaktan
hoşlanması ve bilimsel çalışmalardan doyum sağlayan bir kimse olması beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Biyoloji programını bitirenler "Biyolog" unvanına hak kazanırlar. Biyolog genellikle
laboratuarlarda canlı veya ölü bitki, hayvan ve insanın hücre veya dokularının yapısını,
çeşitli kimyasal etkiler sonucu bu yapıda meydana gelen değişiklikleri inceler.

Çalışma Alanları

Biyologlar günümüzde yoğun olarak Sağlık Bakanlığına ve SSK'ya bağlı hastanelerde,
üniversitelerin tıp fakültelerinde, hidrobiyoloji araştırma merkezlerinde, Çevre Bakanlığına ve
Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda; özel sektörde, ilaç ve besin
endüstrisinde çalışmaktadırlar. Öğretmenlik sertifikası alanlar Milli Eğitim Bakanlığına veya
özel sektöre bağlı orta dereceli okullarda ve dershanelerde öğretmenlik yapmaktadırlar.
Biyoloji bölümünü bitirenler, sağlık, çevre sorunları, beslenme ve eğitim gibi alanlarda
çalışabilirlerse de iş bulma olanakları sınırlıdır. Araştırıcı olarak çalışmak isteyenlerin
lisansüstü eğitim yapmaları gereklidir. Tarım, tıp, eczacılık, veterinerlik, biyologların
uygulama alanlarıdır. Biyologlar, Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıklarına bağlı ulusal parklar ve bahçeler müdürlüklerinde görev yapabilirler. Bazı biyologlar Maliye ve Gümrük
Bakanlığında görev almakta, gümrüklerde yurtdışına götürülen bitki ve hayvan türlerinin
denetimini yapmaktadır.


0 YORUMLAR:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı bekliyoruz. . . adınızı (adsız) değitirerek yorum yazınız.

 
 
 

Labels

Labels

Labels