Bir Üniversite Fırsatı ERASMUS

ERASMUS Nedir? Ne Değildir! Erasmus , yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır.
Erasmus'ta 2 Milyon Öğrenci
10 Soruda Erasmus

Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Bunun yanı sıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir.
Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
Socrates II Döneminde "Öğrenci Değişimi" faaliyeti olarak isimlendirilen bu faaliyet, 2007-2013 yılları arasında sürecek Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında "Öğrenci Öğrenim Hareketliliği" faaliyeti olarak  devam edecektir.

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye'de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2  (3-12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dâhilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olurlar. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir.Erasmus Öğrenim Hareketliliği kurumlararası anlaşmalar kapsamında yapılabilmektedir. Kurumlar, varolan anlaşmaları çerçevesinde gidecek Erasmus öğrencilerini belirlemek üzere öğrencilerine başvuru ilanında bulunurlar. Hareketlilik faaliyeti yalnızca anlaşması olunan bölümler arasında yapılabilmektedir. Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek için öğrencilerin kendi kurumlarının Erasmus Koordinatörlüklerine başvurmaları ve seçim sürecine dahil olmaları gerekir. Her kurum kendi başvuru ve seçim tarihlerini kendisi belirlemektedir.
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, hareketlilik dönemi başlamadan önce seçilecek Erasmus öğrencileri için yıllık ulusal öncelikleri ve seçilebilmeleri için gerekli olan kriterleri belirler. Yükseköğretim kurumları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından belirlenen seçim kriterlerine göre öğrencilerini seçerler.
Bir öğrenci Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca yalnız 1 defa faydalanabilir; staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olunması öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.
2008/2009 Akademik Yılı Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti için Genel Kriterler:
  • Lisans öğrencileri için asgari 2.00 / 4.00 (70/100) not ortalaması
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için asgari 2.50 / 4.00 (75/100) not ortalaması
  • Başvuran öğrencilerin başarı notu hesaplanırken akademik ortalamalarının %50'si, yabancı dil bilgilerinin %50'si alınır ve en yüksek puanlı öğrencilerin seçilerek tercihlerine göre yerleştirilir
Yabancı dil düzeyini belirlemede kullanılacak yöntem, kurumun aynı kontenjan için başvuruda bulunan bütün öğrencileri için aynı kriteri kullanması kaydıyla, yüksek öğretim kurumlarının kendilerine bırakılmıştır.
Hibeler:
Aylık Erasmus hibeleri akademik yıl başlamadan önce ulusal öncelik ve kriterlere göre Merkez tarafından belirlenmektedir.
2008 / 2009 akademik yılında 27 AB üyesi ülke yaşam standartları ve pahalılık endekslerine göre dört farklı gruba ayrılarak, her bir kategorideki ülkeler için aşağıdaki tabloda  gösterilen hibe tutarlarının verilmesi uygun bulunmuştur.Kategori Aylık Hibe (€) Ülkeler
I 300 Letonya, Litvanya, Polonya, Macaristan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Bulgaristan ve Romanya
II 400 Slovak Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Slovenya, Yunanistan ve Malta
III 500 Hollanda, Lüksemburg, İtalya, İspanya, Belçika, Fransa, Almanya ve Avusturya
IV 600 Finlandiya, Danimarka, İsveç, İrlanda, Birleşik Krallık
Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. Taksit oranları, ilk taksit oranı toplam hibenin %80'ini geçmeyecek şekilde Merkez tarafından belirlenir. İlk taksidin ödemesi öğrenci gitmeden önce yapılır. İkinci taksidin ödemesi değişim dönemi sonunda, öğrencinin Öğrenci Final Raporu, Transkript ve Katılım Sertifikasını teslim etmesi sonrası, katılım sertifikasında belirtilen öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır. Öğrenciler yalnızca Erasmus öğrenim dönemleri için yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler; planlanan değişimden daha kısa kalınması halinde yalnızca kalınan süre karşılığı hibe verilecektir.
Akademik Durum, Ders Kaydı ve Akademik Ücretler:
Öğrencinin Türkiye'deki yükseköğretim kurumunda alması gereken derslere karşılık, gideceği kurumda  eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile kayıt ve güvence altına alınır. Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez, ders içeriklerinin yüksek düzeyde benzeşmesi yeterlidir. Kurumların yetkilileri ve gidecek öğrenci tarafından atılması gereken imzaların tamamlanmış olduğu bir Öğrenim Anlaşmasında yer alan derslerin tanınacağı yükseköğretim kurumunun Erasmus Üniversite Beyannamesi başvurusu sırasında taahhüt edilmiştir ve aykırı hareket edilmesi halinde Merkez durumu Avrupa Komisyonu'na rapor etmekle yükümlüdür ve bu, kurumun Beyannamesi'nin iptal edilmesi ile neticelenebilir.
Ders seçimi yapılırken 1 dönem için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. Öğrencinin, aldığı derslerin kredisinin 2/3'ü oranında kredi toplaması başarı hedefi olarak gözetilir. Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye'ye döndüklerinde eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye'de geçirmiş gibi sayılacaktır. Başarısız sayılan öğrenciler, eğitimlerine Erasmus öğrencisi olmadan evvel kaldıkları yerden devam edeceklerdir, ancak başarılı oldukları derslerin kredi toplamı karşılığı kadar derslerden muaf olurlar.
Erasmus öğrencileri Türkiye'de öğrencisi oldukları üniversiteye kayıtlarını yaptırırlar, yurt dışında geçirecekleri süre için öğrencilerin kayıt dondurması söz konusu değildir. Kayıt ve harç ücretleri öğrencilerin kayıtlı oldukları kendi kurumlarına yatırılır, gidilecek kuruma herhangi bir kayıt veya harç ücreti ödenmez. Ancak gidilecek kurum, kendi öğrencilerinden talep ettiği kayıt ve harç ücreti harici küçük meblağlı ödemeleri Erasmus öğrencilerinden de talep edebilir. Bu çeşit ödemelere örnek spor tesisleri abonelik ücreti, ulaşım ücreti olabilir.


Erasmus Programı Ne Değildir?
1- Erasmus programı bir "yabancı dil öğrenme programı" değildir.
2- Erasmus programı tam anlamıyla bir "burs" programı değildir.
3- Erasmus programı bir "diploma" programı değildir.

Öğrenci Staj Hareketliliği Bu hareketlilik türü, Leonardo da Vinci II döneminde A tipi projeler kapsamında "Yüksek Öğrenim Görenlere Yönelik Yerleştirme Projeleri" olarak gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu faaliyet alanı bundan böyle 2007-2013 dönemi Hayatboyu Öğrenme Programıyla birlikte Erasmus Programı içinde "öğrenci staj hareketliliği" adı altında sürdürülecektir.
Yerleştirme Nedir?
"Yerleştirme" bir yararlanıcının başka bir katılımcı ülkede ortak bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.
Yerleştirme Süreleri: 2008-2009 akademik yılında gerçekleşecek staj hareketliliği faaliyetleri 1 Haziran 2008-30 Eylül 2009 tarihleri arasında aşağıda belirtilen sürelerde gerçekleştirilebilir.
- En az 3 ay
- En fazla 12 ay
Kısa dönem yüksek mesleki öğrenim programları (önlisans) için bu süre en az 2 hafta olabilir.
Ev sahibi Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?
Yerleştirme faaliyeti aşağıda belirtilen kuruluşlarla gerçekleştirilebilir.
- İşletmeler
- Eğitim Merkezleri
- Araştırma Merkezleri
- Diğer Kuruluşlar
Ancak; diplomatik temsilcilikler, Avrupa Birliği Kurumları ile Topluluk programlarını yürüten kuruluşlar bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar.
İşletme:
Büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişim.
Öğrenci Staj Hareketliliğine Kimler, Nasıl Başvurabilir?
Erasmus (Genişletilmiş) Üniversite Beyannamesi'ne sahip Yükseköğretim Kurumları veya Erasmus Yerleştirme Konsorsiyumları örgün eğitim veren yükseköğretim kurumlarının öğrencilerini Erasmus staj faaliyetinden faydalandırmak üzere AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi'ne başvuruda bulunurlar.
Başvuru Yöntemi: 2 tür başvuru yöntemi mevcuttur.
• Yükseköğretim kurumlarının bireysel başvuruları:
Erasmus Genişletilmiş Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumları "Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) ilgili akademik yıla ait Yükseköğretim Kurumları Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı Hareketliliği Faaliyetleri için Başvuru Formu"nun ilgili yerlerini doldurarak başvuruda bulunabilir.
•  Konsorsiyum oluşturarak yapılacak başvurularda ise
"Erasmus Yerleştirme Konsorsiyumları için Başvuru Formu" kullanılır.
Öğrenciler Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden yükseköğretim kurumları veya bu konsorsiyumlar aracılığı ile faydalanabilmektedir. Erasmus programı kapsamında staj yapmak isteyen öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumlarının Erasmusla ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.
Bir öğrenci Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca yalnız 1 defa faydalanabilir; öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olunması staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.
Yerleştirme Konsorsiyumları:
Yüksek öğrenim kurumlarından ve dernek, vakıf ve ticaret odaları gibi, muhtemel diğer kuruluşlardan öğrenci yerleştirmelerini kolaylaştırmak için oluşturulan gruptur. Konsorsiyum başvurularında bir koordinatör kuruluş seçilmelidir.

Konsorsiyum Koordinatörü:
- Konsorsiyumun başındaki kuruluştur.
- Yasal statüsü dernek, yüksek öğretim kurumu, işletme vb. olabilir.
- Ulusal Ajans ile sözleşme yapacak ve tüm idari ve mali sorumluluğu konsorsiyum üyeleri adına üstlenecektir.
Konsorsiyum olarak başvuruda bulunan bir yüksek öğretim kurumu bünyesindeki bir bölüm veya fakülte aynı anda bağlı bulunduğu yüksek öğretim kurumunun yapacağı bireysel başvuru yönteminden yararlanamaz. Sonuç olarak, her bir bölüm veya fakülte hangi başvuru yöntemine dahil olacağını iyi belirlemelidir.
Konsorsiyum halinde;
Her yüksek öğretim kurumu konsorsiyum koordinatörüyle bir anlaşma imzalar.
Bu anlaşmalar: Rol ve sorumlulukları, idari ve mali düzenlemeleri belirler. Başvurulara Konsorsiyuma ortak olan herbir yüksek öğretim kurumuna ait niyet mektuplarının eklenmesi gereklidir.
Konsorsiyum başvuruları aşağıdaki kriterlere ve ağırlıklara göre değerlendirilecektir:
- Projenin amaçları ve yapılan çalışmalar- %10
- Konsorsiyumun yapısı ve ortakların rolleri- %35
- Öğrenci yerleştirmelerindeki deneyim ve kazanımlar- %20
- Bireysel öğrenci yerleştirmelerinin organizasyonu- %35
Kimler Yararlanabilir?
Üniversite Öğrencileri: Yararlanıcılar bütün yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görenler arasından seçilebilir.(Yüksek lisans ve doktora dahil)
Öğrenci yerleştirmede öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma koşulu aranmaz.
Erasmus Öğrenci yerleştirme faaliyetinden yalnızca 1 defa yararlanılabilir.
Öğrenci staj harekeliliğine (yerleştirme) müracaat için gerekli şartlar:
Yerleştirme/staj için başvuruda öğrenim amaçlı hareketlilikte olduğu gibi aynı kriterler başvuru önşartı kabul edilecek, ancak başvuru talebinin fazla olması durumunda Merkez'in koyduğu kriterlere ters düşmemek kaydı ile üniversiteler taban puan barajını yükseltebilirler. Aynı şekilde müracaat sayısının yeterli olmadığı durumlarda ise (bu durumun ispatlı şekilde kayda geçirilmesi şartı ile) not ortalaması belirlenen barajın altından da başvuru alınabilir. Genel başarı notu hesaplanırken yerleştirmede(staj) dil ağırlığı ikinci planda olacağı düşünüldüğünden not ortalaması % 55; dil başarısı % 45 etki edecektir.

İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında öğrenci yerleştirmede;
Gönderen yüksek öğretim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dahil olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır.
Bunu dışında;
- Yerleştirme Sözleşmesi (bütün taraflarca imzalanmış): Ortaklar, yer, süre ve mali katkı vs. belirtilmelidir.
- Eğitim Anlaşması: Çalışma programı, beceri, yeterlilikler, usta öğreticilik ve tanınma vs. belirtilmelidir.
- Kalite Taahhüdü: Tarafların rol ve yükümlülüklerini tanımlayan standart belge
Hibe hesaplamalarında baz alınan ülke kategorileri ve hibe tutarları
Kategori
Ülkeler
I
Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Bulgaristan ve Romanya
II
Slovak Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Portekiz,  Slovenya, Yunanistan ve Malta
III
Hollanda, Lüksemburg, İtalya, İspanya, Belçika, Fransa, Almanya ve Avusturya
IV
Finlandiya, Danimarka, İsveç, İrlanda, Birleşik Krallık
Öğrenci yerleştirme (staj hareketliliği) için öngörülen hibe rakamları ülkelerin kategorilere ayrılması ve buna göre aylık hibe tutarların uygulanması esasına göre belirlenmiştir.
Hibe hesaplamalarında baz alınan ülke kategorileri ve hibe tutarları  
Gidilen ülke kategorisi      
Haftalık Hibe Miktarları* (€) Aylık Hibe Miktarları (€)
1 hafta toplam 2 hafta toplam 3 hafta toplam 4 hafta toplam 1 ay aylık    2 ay toplam    3-6 ay arası aylık    7-12 ay arası aylık
I
200 400 600 800 825 1500 540 500
II
300 600 900 1200 1200 1900 830 750
III
330 660 990 1320 1350 2200 1000 850
IV
350 700 1050 1400 1420 2500 1160 1000
Faaliyet süresinin 12 haftaya kadar olması durumunda (12 hafta dahil), öğrenciye gerçekleşen seyahat bedelinin %75'i ödenir.
Haftalık, 2 aylık ve 6 aylık faaliyetlerde bulunacak öğrenciler için verilecek hibe miktarının, bu sürelerden daha uzun faaliyette bulunacak öğrencilere verilecek hibe miktarından fazla olmasını ve uzun süreli faaliyette bulunan öğrenciyi dezavantajlı duruma düşürmemek amacıyla hibe hesaplamaları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:
1-) Haftalık, 2 aylık ve 6 aylık faaliyet dönemlerinin ödemelerinde bu süreleri geçen fakat tam hafta/aya tamamlanamayan durumlarda hibe verilecek süre aşağı doğru en yakın tam sayı üzerinden hesap edilir  (örneğin iki ay yirmi günlük bir faaliyete iki aylık hibe ve seyahat bedelinin %75'i ödenir). Faaliyet süresinin 12 haftaya kadar olması durumunda (12 hafta dahil), öğrenciye haftalık hibe miktarına ilaveten seyahat bedeli ödenir. Başka bir ifade ile faaliyet süresinin 3 aydan kısa olması halinde yararlanıcıya seyahat bedeli ödenir; 3 ay ve üzeri olması halinde yararlanıcıya seyahat bedeli ödenmez (2 aydan fazla ve 3 aydan kısa olan her sürenin 2 ay üzerinden hesap edildiğine dikkat ediniz). Ödenecek seyahat bedeli, gerçekleşen seyahat bedelinin %75'idir. Yalnızca yurtdışı (bağlantılı ve aktarmalı seyahatler dahil) seyahat bedeli dikkate alınır; ülke içi seyahatler için ödeme yapılmaz.
2-) 1 ay, 3-5 ay ve 7-12 ay arası faaliyet dönemlerinin ödemelerinde, bu süreleri geçen fakat tam aya tamamlanamayan ödemelerde, tam ayı geçen günler için (örneğin dört ay on gün) aşağıdaki tablo kullanılacaktır:
1-3 gün 4-10 gün arası 11-17 gün arası 18-24 gün arası 25 gün ve fazlası
0 €
(0 ay)
¼ aylık hibe
(0,25 ay)
½ aylık hibe
(0,50 ay)
¾ aylık hibe
(0,75 ay)
Tam aylık hibe
(1 ay)
Ulusal Ajans Merkezli Faaliyetler - Ders Verme Hareketliği
EÜB sahibi yükseköğretim kurumu öğretim elemanlarının farklı bir Avrupa ülkesinde EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.
Ders Verme Hareketliliğinin hedefleri şunlardır:
  • Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkanı vermek
  • Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek
  • Yükseköğretim kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda teşvik etmek

Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları

1. EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı öğretim elemanı olunması,

2. Üniversiteler arası anlaşmanın olması,

3. Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının (teaching programme) olması (Öğretim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir) 
NOT: Ders verme hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen yükseköğretim kurumunda en az 5 ders saati ders vermek gerekmektedir.


Ulusal Ajans Merkezli Faaliyetler - Personel Eğitimi Hareketliliği
EÜB sahibi yükseköğretim kurumu öğretim elemanları, yönetici kadrosu ve idari personeli ile işletme personelinin eğitim amaçlı  hareketliliğine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.
Personel Eğitimi Hareketliliği faaliyet alanı üç hareketlilik türünü içerir:
  • Yükseköğretim kurumundan bir işletmeye giden personelin ve işletmeden bir yükseköğretim kurumuna giden personelin hareketliliği
Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler seminerler, atölye çalışmaları, kurslar ve konferanslar, pratik eğitim süreçleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.
  • Bir yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumuna giden yönetim kadrosu ve idari personelin hareketliliği
 
Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler iş başı eğitim programı, çalışma ziyaretleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.
  • Eğitim almak amacıyla başka bir yükseköğretim kurumuna giden öğretim elemanının hareketliliği
Personel Eğitimi Hareketliğine Katılabilme Şartları

1. EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğretim elemanı, yönetici, idari personel olunması ya da işletmede personel olunması,

2. Üniversiteler arası anlaşmanın olması (üniversite ile işletme arasında anlaşma gerekmemektedir),

3. Hem gönderen hem de misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir iş planının (work plan) olması (İş planı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir) 


NOT: İşletmeden yükseköğretim kurumuna personel hareketliliği durumunda, yükseköğretim kurumunun işletmenin personeline daveti gerekmektedir.


Ulusal Ajans Merkezli Faaliyetler - Hareketliliğin Organizasyonu
Hareketliliğin Organizasyonu Hibesi Erasmus programı ile öğrenci ve personel hareketliliği gerçekleştiren kurumlara verilen bir hibe türüdür. Hibenin amacı, kurumların Erasmus hareketliliğini organize edebilmeleri için maddi destek sağlamaktır. Hareketliliğin Organizasyonu Hibesi kurumların Erasmus hareketliliği için yurt dışına gönderdikleri toplam öğrenci ve personel sayısı ile işletmelerden davet ettikleri personel sayısının toplamı dikkate alınarak hesaplanacaktır. Kurumlara "giden öğrenci + giden personel + Erasmus Personel Eğitimi Hareketliliği çerçevesinde yurtdışındaki işletmelerden davet ettikleri personel" yoğunluklarına göre farklılaşan miktarlarda hibe ödenmesi kuraldır.
Bir hareketliliğin yaratacağı sabit maliyet olarak öngörülen 500 Euro'ya ilaveten gerçekleştirilen her bir hareketlilik türü ve aralığı için aşağıdaki miktarlarda hibe tahsis edilmesi öngörülmektedir;

 
Hareketlilik sayısı aralıkları Kişi başına verilen hibe (Euro)
1- 25 210
26 - 100 160
101 - 400 100
400+ 80

**Toplam 28 öğrenci ve 19 personel hareketliliği öngörülen bir kurumun HO hibesi şöyle hesaplanmalıdır:
Toplam öğrenci ve personel hareketliliği sayısı: 28 + 19 = 47  
(1*500 Euro) + (24*210 Euro) + (22*160 Euro) = 9.060 Euro

Kurumlar aldıkları Hareketliliğin Organizasyonu hibesini, öğrenci ve personel hareketliliğini destekleme amacı güden her türlü faaliyette, Erasmus programına ilişkin kırtasiye, posta, telefon, donanım gibi masraflarda, dil hazırlığı için düşünülen faaliyetlerde, akademik tanınma için gerekli olabilecek harcamalarda, bilgilendirme ve basımla ilgili giderlerde ve AKTS'nin uygulanması ile ilgili harcamalarda kullanılabilecektir. Hareketliliğin Organizasyonu Hibesi kurumlara, Erasmus kapsamında gerçekleştirilecek olan öğrenci ve personel hareketliliğini organize etmek amacıyla verildiğinden, kurumların Erasmus hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrenci ve personelden kayıt ücreti, posta ücreti vs adı altında ücret almamaları gerekmektedir.
Anahtar Sözcükler: erasmus,iki milyon,nedir,ne değildir,erasmus nedir?erasmus öğrenci değilim programı salford manchester ingiltere, erasmus öğrenci değişim programı yer ülke üniversite seçimi, erasmus rehberi, erasmus ta gidilecek yer seçimi, erasmus üniversite seçmek, erasmusta ülke ve üniversite seçimi, ingiltere salford üniversitesi erasmus programı, ingilterede erasmus, ingilterede okumak, manchester salford erasmus yaşam

0 YORUMLAR:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı bekliyoruz. . . adınızı (adsız) değitirerek yorum yazınız.

 
 
 

Labels

Labels

Labels