1 - Yeni Sistem ile birlikte neler oldu?
- Bundan sonra üniversiteye giriş iki aşamalı sınavla olacak.
- Birinci aşama sınavı YGS nisan ayında, ikinci aşama sınavları olan LYS’ler haziran ayında uygulanacak.
- YGS ve LYS puanları 100–300 yerine 100–500 aralığında hesaplanacak.
- AOBP uygulaması devam edecek.
- OBP 50–100 yerine 100–500 aralığında hesaplanacak.
- AOBP alana uygun tercihlerde 0,15 katsayısıyla, alan dışı tercih yapıldığında ise 0,13 katsayısıyla çarpılacak.
- Bir önceki yıl merkezi sistemle yerleştirilen veya ön kayıtla kaydolan adayların yerleştirme puanları hesaplanırken 0,15 veya 0,05 katsayılarının yarısı alınacaktır.
- Meslek lisesi öğrencilerine kendi alanlarının devamı niteliğindeki lisans programlarına girişte 0,05 ek puan katsayısı uygulanacak.
- Müfredatta bir değişiklik olmayacak, konu eklenmeyecek ve çıkarılmayacak.

2 - YGS’nin amacı nedir?
Nisan ayında yapılacak olan YGS sınavı ikinci sınava girecek adayları seçmek, açık öğretim programları, ön lisans programları ve meslek lisesinin devamı olarak kabul edilen lisans programlarına yerleştirmede kullanılacak puanları üretmek için yapılan bir sınavdır.
3 - YGS’de hangi testler olacak?
 
TESTLER
SORU SAYILARI
 
TÜRKÇE  
40
TEMEL MATEMATİK  
40
Matematik
28
 
Geometri
12
 
SOSYAL BİLİMLER  
40
Tarih
17
 
Coğrafya
14
 
Felsefe
9
 
FEN BİLİMLERİ  
40
Fizik
14
 
Kimya
13
 
Biyoloji
13
 
TOPLAM SORU  
160
  
4 - YGS’de kaç puan hesaplanacak ve testlerin puan oluşumuna etkisi nedir?
YGS Puan Türleri ve Testlerin Puan Oluşumunda Yüzde Ağırlıklar
YGS PUAN TÜRLERİ 
TÜRKÇE
%
TEMEL MATEMATİK
%
SOSYAL BİLİMLER
%
FEN BİLİMLERİ
%
YGS-1 MAT-FEN-TÜRKÇE AĞIRLIKLI
20
40
10
30
YGS-2 FEN-MAT-TÜRKÇE AĞIRLIKLI
20
30
10
40
YGS-3 TÜRKÇE-SOSYAL-MAT AĞIRLIKLI
40
20
30
10
YGS-4 SOSYAL-TÜRKÇE-MAT AĞIRLIKLI
30
20
40
10
YGS-5 TÜRKÇE-MAT-SOSYAL AĞIRLIKLI
37
33
20
10
YGS-6 MAT-TÜRKÇE-FEN AĞIRLIKLI
33
37
10
20
5 - İkinci aşama sınavları nelerdir?
YGS’den barajı geçen adayların haziran ayında girecekleri sınavlara LYS sınavları denmektedir. LYS sınavları ayrı gün ve oturumda yapılacaktır ve bu sınavların soruları geçtiğimiz yıllarda uygulanan sınavların alan bölümündeki sorulara paralel olacaktır.
6 - LYS–1 sınavı nedir ve içeriğinde neler vardır?
LYS–1 sınavı matematik ve geometri derslerinin sınavlarından oluşan ve bu yıl 19 Haziran 2010 Cumartesi günü uygulanacak olan, tek oturum ve iki kitapçıkla gerçekleştirilecek olan LYS sınavıdır. LYS–1 sınavının içeriği:
LYS-1: MATEMATİK SINAVI
80 Soru, 120 Dakika
MATEMATİK 50 SORU 75 DAKİKA
GEOMETRİ 30 SORU 45 DAKİKA
Analitik geometriden 8 soru olacak
Matematik ve geometri testleri için ayrı soru kitapçıkları kullanılacak ancak iki test için ortak cevap kağıdı olacak.
 
7 - LYS–2 sınavı nedir ve içeriğinde neler vardır?
LYS–2 sınavı fizik, kimya ve biyoloji derslerinin sınavlarından oluşan ve bu yıl 27 Haziran 2010 Pazar günü uygulanacak olan, tek oturum ve üç kitapçıkla gerçekleştirilecek olan LYS sınavıdır. LYS–2 sınavının içeriği:
LYS-2: FEN BİLİMLERİ SINAVI
90 soru, 135 dakika
FİZİK 30 SORU 45 DAKİKA
KİMYA 30 SORU 45 DAKİKA
BİYOLOJİ 30 SORU 45 DAKİKA
Fizik, Kimya ve Biyoloji testleri için ayrı soru kitapçıkları kullanılacak, cevap kağıdı ortak olacak. 
8 - LYS–3 sınavı nedir ve içeriğinde neler vardır?
LYS–3 sınavı edebiyat ve coğrafya derslerinin sınavlarından oluşan ve bu yıl 26 Haziran 2010 Cumartesi günü uygulanacak olan, tek oturum ve iki kitapçıkla gerçekleştirilecek olan LYS sınavıdır. LYS–3 sınavının içeriği:
LYS-3: EDEBİYAT - COĞRAFYA SINAVI
80 soru, 120 dakika
TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI
56 SORU
85 DAKİKA
COĞRAFYA - 1
24 SORU
35 DAKİKA
 Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya-1 testleri için ayrı soru kitapçıkları kullanılacak; fakat ortak cevap kağıdı kullanılacaktır. 
 
9 - LYS–4 sınavı nedir ve içeriğinde neler vardır?
LYS–4 sınavı tarih, coğrafya–2 ve felsefe grubu derslerinin sınavlarından oluşan ve bu yıl 26 Haziran 2010 Cumartesi günü uygulanacak olan tek oturum ve üç kitapçıkla gerçekleştirilecek olan LYS sınavıdır. LYS–4 sınavının içeriği:
LYS-4: SOSYAL BİLİMLER SINAVI
90 soru, 135 dakika olacak
TARİH 44 SORU 65 DAKİKA
COĞRAFYA-2 16 SORU 25 DAKİKA
FELSEFE GRUBU 30 SORU 45 DAKİKA
Psikoloji
10 SORU
Sosyoloji
10 SORU
Mantık
10 SORU
Tarih, coğrafya-2 ve felsefe grubu testleri için üç ayrı soru kitapçığı kullanılacak; fakat ortak cevap kağıdı kullanılacak.  
 
10 - LYS–5 sınavı nedir ve içeriğinde neler vardır?
LYS–5 sınavı Yabancı Dil sınavı olup (İngilizce, Fransızca veya Almanca) bu yıl 19 Haziran 2010 Cumartesi günü uygulanacak olan, tek oturum ve tek kitapçıkla gerçekleştirilecek olan LYS sınavıdır.
11 - Alana uygun tercih yapmakla alan dışı tercih yapmak arasında nasıl bir puan farkı olacaktır?
Örneğin en yüksek AOBP’ye sahip bir öğrencinin Alana Uygun Tercih yaptığında alabileceği en yüksek AOBP katkısı 500 x 0,15 =75 puan olacaktır.
Alan Dışı Tercihte ise 500 x 0,13 = 65 puandır.
Aradaki 10 puanlık fark;
YGS–1 ve YGS–2 Puanlarında;
Bir Türkçe sorusunun puan getirisinin 2.570 civarında olacağını var sayarsak 4 Türkçe sorusu fazla çözerek veya puan getirisi 3 puan civarında olacağı var sayılan matematikten 3 soru fazla çözerek kapatılabilir.
YGS–3 ve YGS–4 puan türlerinde;
2,5 Türkçe veya 3 Sosyal sorusu çözerek,
YGS–5 ve YGS–6 puan türlerinde;
2,5 Türkçe sorusu veya 3 Matematik sorusu çözerek kapatılabilir.
12 - Bu yıl sınav başvuruları hangi tarihte yapılacaktır?
Vereceğimiz tarihler güncelliğini yitirebilir. Lütfen tarihler için soldaki kategoriden seçim yapınız.
 
13 - İkinci öğretimin normal öğretimden ne gibi farkları var? İkinci öğretimden mezun olunduğunda iş bulma açısından bir sıkıntı yaşanır mı?
Bazı yükseköğretim kurumlarında normal-örgün, ön-lisans ve lisans programlarının bir kısmının eşdeğeri programlar açılmakta ve bu programlar örgün eğitim saatleri dışındaki zamanlarda (akşam saatlerinde, hafta sonunda) yürütülmekte. İkinci öğretim adı verilen bu programları kazanan öğrenciler, normal öğretim öğrencilerinden daha yüksek öğrenim harcı ödüyor. Örneğin 2009–2010 öğretim yılında Mühendislik Fakültesi normal öğretim 358 TL iken ikinci öğretim ücreti 1.416 TL idi; Fen-Edebiyat Fakültesi normal öğretim 263 TL iken ikinci öğretim ücreti 891 TL idi. Bu rakamlar senelik ödenecek ücreti gösteriyor. İkinci öğretimin iş bulma ya da diploma açısından normal öğretimden bir farkı yoktur.
14 - Tercih sırası üniversitelere yerleştirmede göz önüne alınıyor mu? Benim 5. tercihim başkasının birinci tercihiyse, o kişi benden daha mı şanslı?
Yerleştirmede esas olarak alınan yerleştrime puanınızdır. Tercihiniz hangi sırada olursa olsun bu programa tercihleri arasında yer vermiş olan adaylardan yerleştirmede kullanılan puanı ve varsa ek puan toplamı büyük olana öncelik tanınmaktadır. Mesela sizin aldığınız puan 512.665 ve X bölümüne tercihlerinizde yer verdiniz. X bölümünü tercih eden başka bir adayın puanını da 512.664 olarak düşünelim.Bu durumda bu adaydan binler basamağında bile olsa daha fazla puan aldığınız için yerleştirme hakkı sizin olacaktır,isterse son tercihiniz olsun.Tercih sırası, puanları virgülüne noktasına birbirine denk olan adaylar arasında öncelikli adayın belirlenmesinde kullanılacak bir kıstastır.
15 - DGS (Dikey Geçiş Sınavı) nedir? Sınavda kaç soru çıkıyor? Puanlama ne şekilde yapılıyor? İki yıllık bir bölümü bitiren herkes DGS na başvurabilir mi? Kazanıldığı zaman kaçıncı sınıftan itibaren başlanıyor?
DGS (dikey geçiş sınavı) ye; meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön-lisans programlarından en çok 5 yıl önce mezun olmuş olanlar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan her aday başvurabiliyor. DGS Temmuz ayı içerisinde yapılıyor. Sınav, sözel ve sayısal bölümden oluşuyor ve 3 saat sürüyor. DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının, ön-lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön-lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde ediliyor. Sınav sonunda Lisans Öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilere kazandıkları üniversiteler tarafından Lisan Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanıyor. Bu programda öğrenciye birinci ve ikinci sınıflardan eksik olduğu alanlardan ders sorumluluğu yükleniyor. Hazırlık programının süresi 2 yarıyıl. İstisnai durumlar söz konusu ise bir yarıyıl daha uzatılma durumu olabiliyor. Programda aldığı derslerden en fazla 2 dersten başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları dersleri üçüncü sınıfta almak kaydıyla, 3. sınıfa kaydedilir. 2 dersten fazla dersten başarısız olanlar ise üniversiteyle ilişiği kesilir. Lisans öğrenimine Hazırlık programı uygulayan açık öğretim lisans programlarında başarısız olanların üniversiteyle ilişiği kesilmez.
16 - Sınavda alınabilecek en yüksek ham puan nedir?
Sınavda alınabilecek en yüksek ham puan 500’dür. Sınavda en yüksek netlere ulaşan öğrenci 500puan alır, yani her sene 500 puan alan bir öğrenci mutlaka olur.
17 - Lise birincilerinin üniversiteye giriş sınavlarında avantajları nedir?
Okul birincileri ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı olarak 75 almalarının yanı sıra yükseköğretim programlarının okul birincileri kontenjanından da faydalanırlar. Ancak kontenjan hakkı sadece liseden mezun olacakları sene için geçerlidir, daha sonraki yıllarda ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarında bir değişiklik olmaz fakat birincilik kontenjanından yararlanma hakları kaybolur.
18 - Sınavda zorlandığımız sorularda ne yapmamız gerekir?
Sınavda soruları doğru cevaplamak kadar zamanı iyi kullanmak da önemlidir. Zorlandığınız soruların yanına işaret koyup diğer soruya geçmek, cevaplayabileceğiniz tüm soruları bitirdikten sonra yapamadığınız sorulara dönmek akılcı bir davranış olacaktır. Ders çalışırken takıldığınız sorularla çözene kadar uğraşıyorsanız sınavda bu soruları daha sonra dönmek üzere geçmek sizin için çok zor olacaktır. Diğer soruyu okumaya çalışsanız da aklınız çözemediğiniz soruda kalacaktır. Ders çalışırken yapamadığınız sorulara işaret koyun çalışmanızı bitirdikten sonra bu sorulara baktığınızda pek çoğunu çözebildiğinizi göreceksiniz. Bunu bir alışkanlık haline getirdiğiniz için de sınavda daha rahat olduğunuzu göreceksiniz.
19 - Yurt dışında öğrenim görmek isteyenler ne yapmalı?
Yurt dışında bizim ülkemizde ki gibi merkezi yerleştirme olmadığı için üniversitelere giriş koşullarında sabit kurallardan bahsedemiyoruz. Bazı üniversiteler hiçbir koşul aramazken bazıları Türkiye’de bir yükseköğretim programına yerleştirilme zorunluluğu getirebilmekte ya da farklı koşulları olabilmekte. En sağlıklı bilgiyi öğrenim görmek istediğiniz üniversitenin öğrenci işleri ile bağlantıya geçerek elde edebilirsiniz.
20 - Üniversiteye giriş sınavları olan YGS ya da LYS ile bir üniversiteye yerleştirilirsem ama liseden mezun olamazsam, gelecek sene sınava başvurduğumda puanımda düşme olur mu?
Hayır. Ağırlıklı ortaöğretim başarı puanınızın çarpılacağı katsayılarda herhangi bir düşme olmaz. Alan içi tercih yaptığınızda 0,15 katsayısı geçerliliğini korur.
21 - YGS puanı ile bir bölüme yerleştirilsem, aynı zamanda özel yetenek sınavı ile de başvuru yapabilir miyim?
Evet yapabilirsiniz. Merkezi yerleştirme ile seçilen bölümler ve özel yetenek sınavı sonucunda öğrenci alan bölümler birbirinden bağımsızdır. Ama unutmamanız gereken şey; ikisi ile de bir yükseköğretim programına yerleştirilme hakkı kazansanız bile sadece birisine kayıt yaptırma hakkınız vardır.

0 YORUMLAR:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı bekliyoruz. . . adınızı (adsız) değitirerek yorum yazınız.

 
 
 

Labels

Labels

Labels